Dialóg Egyesület honlapja

2008 évi munka

Belső képzések, találkozók:


- 2008 május: közgyűlés, előző évi pénzügyi, szakmai beszámló
- 2008 május-június: két hétvégés szervezetfejlesztés, stratégiai építés Tanácsadók a fenntartható fejlődésért szervezet vezetésével.
- 2008 július: a szervezet egy hétvégés elvonulása, tervezés, feladaok megosztása.
- 2008 július: V. Nyári Egyetemen való részvétel Kunbábonyban.
- 2008 december: Évzáró rendezvény az egyesületi tagoknak.
- Havonkénti rendszeres találkozó.
 
Programok:


- Közösségi kezdeményezések szakmai támogató hálózata:

A program célja, hogy a hátrányos helyzetű kistelepüléseken, lakótelepeken, ahol még kevésbé szervezettek az emberek, hiányos az infrastruktúra, kevés a civil kezdeményezés, elinduljon egy folyamat a helyi emberek bevonásával. Ezzel is erősítve a társadalmi részvételt. A programot 2004 óta folyamatosan támogatja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve annak elődei.
A 2008. év folyamán már nem csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tevékenykedtünk, hanem Heves megyei településeket is felkerestünk. Borsod megyében továbbra is jelen vagyunk 11 településen. Ennek a munkának a keretében zajlott le több műhelytalálkozó, és egy képzés több aktív Heves megyében élő ember részvételével Sajógalgócon.
Borsod megyében a gömöri és tornai térségben végzünk munkát 7 település bevonásával. Borsod megyében sikerült az elmúlt évben média képzést szervezni - ezzel is erősítve a helyi nyilvánosságot - , amire a gömöri és tornai térségből is érkeztek résztvevők. Ennek folytatása lesz a következő évben is a helyiek kívánsága szerint.

- Bodrogköz Közösségfejlesztési Programja:

Ennek a programnak a fő célja, hogy a térségben elhelyezkedő települések között és azokon belül indítsunk el helyi kezdeményezéseket. 2007. januárjában indult egy mélyfeltárás Tiszakarádon. Ezt követte több közösségi beszélgetés a településen, aminek eredményeként a helyi emberek különböző eseményeket szerveztek. Ez a folyamat jelenleg is tart, és a továbbiakban a helyiek megerősödését látva jövőre is folytatódni fog.
Az elmúlt évben a településen dolgozó aktív mag egyik sikere volt, hogy létrehozták az idősek klubját, akik minden hónapban találkoznak egyszer, ezen felül a fiataloknak ping-pong klub szerveztek és jelenleg is szerveznek.

- Sajómenti Települések együttműködési programja:

Az együttműködés kezdete óta több célkitűzést sikerül megvalósítani a program keretében. A fotópályázat eredményességén febuzdulva újabb kiállítás tervét álmodták meg a résztvevők. Ennek eredménye lett egy 160 darabból álló falvédő kiállítás. "Régi korok konyhájának hímzett falvédői" címet viseli a kiállítás, ami szintén vándorol az összefogásban résztvevő településeken. E mellett elindultak a civil napok, melynek egyik fő célja volt, hogy ezt az együttműködést népszerűsítse a benne részt vevő településeken. 2008. évben sikerült egyesületet alapítani több településen, és egy közös rendezvényt is összehoztak az együttműködésben részt vevő települések lakói.
A tervezést és a közös gondolkodást segíti a havonkénti rendszeres műhelyek, melyeken az aktív mag vesz részt.

- "Partnerségben a közösségfejlesztésért":

Ezen program keretében a Hajdú-Bihar megyei Életfa Segítő Szolgálat Egyesület, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közös Nevező Egyesület, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dialóg Egyesület műhelytalálkozókon vett részt, amik során közös együttműködésüket erősítették meg, és az eddigi ad-hoc jellegű kapcsolatot sikerül szilárdabbá tenni. Így a három megye összefogásával nagyobb területen tudunk hatékonyabban dolgozni, és kapcsolatainkat építeni.

- HEFOP 2.2.1-06/1-2007-01-0087/4.:

Ennek a projektnek a keretében az Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettel közösen állítottunk össze és próbáltunk ki egy képzési anyagot, aminek "Közösségi munkás és önkéntes koordinátor" címet adtuk. Elsődlegesen szociális területen dolgozó szakembereknek szólt a képzés. Célunk az volt, hogy megmutassuk a közösségi munka és az önkéntesek foglalkoztatásának lényegét egy másik, hozzánk közel álló szakterületen dolgozó szakembereknek. Két helyszínen Debrecenben és Miskolcon bonyolítottunk le egy- egy próbaképzést 15-15 fő részvételével.

- Megyei együttműködés kialakítása:

2008 -ban két találkozót is szerveztünk ( Királd, Tiszakeszi ), melyekre hivatalosak voltak azon települések a megyéből, ahol eddig vagy még a jelen pillanatban is közösségfejlesztési munkát folytatunk. Célunk volt ezzel a tapasztalatok kicserélése, jó gyakorlatok megosztása és hogy a helyi kezdeményezések egymást látva, egymás munkájából merítve erősödjenek tovább. Ezt a két fórumot tekintjük a későbbiekben megvalósításra kerülő Megyei Szövetség kiindulópontjának.

- Észak- Abaúj közösségi felmérése:

A hét település (Hejce, Hidasnémeti, Zsujta, Abaújvár, Pányok, Gönc, Telkibánya) együttműködésével zajló közösségfejlesztési folyamatban a települések aktív magja havonként találkozik, tervezik közös jövőjüket. Ennek a szakmai segítése nyomon követése történt az idén is. E mellett novemberben 5 településen elkezdtük a közösségi felmérést előkészíteni, melyből az éven az interjúk elkészítésére került sor. Közel 250 emberhez jutottunk el, a helyi közérzetre kérdeztünk rá. Az interjúkat közösségi beszélgetések követték, melyeken visszajuttattuk a megjelentek számára az ott tapasztaltakat.

- Heves megyei műhelyek:

Minden második héten tartottunk műhelytalálkozókat heves megyei kistelepüléseken. Segítettük az ott élő emberek munkáját, akik aktívan alakították a települések kulturális életét. Nem csak a beszélgetéseken voltunk jelen, hanem a résztvevők által szervezett különböző programokon is, pl.: Ki? Mit? Tud? Gyerekeknek. Így is buzdítani próbáltuk őket, hogy többet, jobban tegyenek saját élőhelyük életének felpezsdítéséért.
A találkozók sikerén felbuzdulva Pétervásáron egyesületet is alapítottak a résztvevők.

Miskolc, 2009. május 6.
 
__________________2008 évi közhasznúsági jelentés:


1. Személyi jellegű költségek: 2.000.000 Ft

2. Személyi jellegű költségek közterhe: 600.000 Ft

3. Anyaköltsége összesen: 1.350.000 Ft
3.1 Irodaszerek, nyomtatványok: 250.000 Ft
3.2 Berendezések és felszerelési eszközök, alkatrészek: 500.000 Ft
3.3 Rezsi költségek: 0 Ft
3.4 Fogyó eszközök: 200.000 Ft
3.5 Egyéb: 120.000 Ft

4. Igénybevett szolgáltatások költségei: 8.450.000 Ft
4.1 Utazási költségek: 400.000 Ft
4.2 Oktatási, közösségfejlesztési szakértés: 6.000.000 Ft
4.3 Kölcsönzési díjak: 0 Ft
4.4 Fenntartási, javítási és karbantartási költségek: 100.000 Ft
4.5 Postaköltség: 80.000 Ft
4.6 Sokszorosítás, fénymásolás költségei: 20.000 Ft
4.7 Újságok előfizetési díja: 50.000 Ft
4.8 Kiadványszerkesztés költségei, nyomdaköltség: 500.000 Ft
4.9 Egyéb: 1.300.000 Ft

5. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei: 1.920.000 Ft
5.1 Bérleti díjak: 500.000 Ft
5.2 Rendezvények, konferenciák részvétei díja: 180.000 Ft
5.3 Hírdetési díjak: 0 Ft
5.4 Tagsági díjak: 32.000 Ft
5.5 Egyéb: 1.200.000 Ft

6. Eszközbeszerzés összesen: 800.000 Ft

Összes költség: 15.120.000 Ft

 
__________________Közhasznú tevékenységek bevétele

Munkaügyi támogatás - közhasznú: 16.264.692 Ft

Pályázati úton elnyert támogatás: 1.027.125 Ft

APEH 1%-nak visszautalása: 14.949 Ft

Tagdíjak: 32.000 Ft

Egyéb bevételek - közhasznú: 102.702 Ft

Pénzügyi műveletek bevételei: 7.402 Ft

Kapott adomány - közhasznú: 250.000 Ft


Vállalkozási tevékenységek bevétele: 17.698.870 Ft

Bevételek összesen: 17.698.870 Ft


__________________Közhasznú tevékenységek kiadásai

Bérleti díjak: 101.554 Ft

Pályázati úton elnyert támogatás: 320.100 Ft

Oktatási és továbbképzés költségei: 2.243.524 Ft

Utazási és kiküldetési költségek: 587.635 Ft

Távközlési és postai költségek: 135.943 Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei: 174.253 Ft

Bankköltség: 75.226 Ft

Könyvvezetési szolgáltatás költsége: 287.000 Ft

Különféle egyéb költségek: 7.946.597 Ft

Bérköltség: 1.921.344 Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések: 261.832 Ft

Bérjárulékok: 680.150 Ft

Értékcsökkenési leírás költsége: 244.840 Ft

Összes ráfordítás: 14.982.998 Ft