Dialóg Egyesület honlapja

A Dialóg Egyesület Története

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2002 júniusában alakult. A Királdon zajló közösségfejlesztési terepmunka generálta a szervezetet, melyet egy baráti, ismerősi csapat alapított meg. Az egyesület létrehozatalának egyik célja, hogy ne egyedül, elszigetelve, magányos farkasként dolgozzunk a közösségi-közösségfejlesztői területen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem egy csapatot felépítve, együtt próbáljunk segíteni a települések, kistérségek életének közösségi viszonyain. Az alapító tagok több szakmai területről érkeztek, mellyel a szakmák közötti párbeszéd is elindult.

Az alapszabályban a következő célokat és tevékenységeket fogalmaztuk meg: Az egyesület célja, az észak-magyarországi, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistréségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával. Az Egyesület feladatai: Általános célkitűzéseinek valóraváltása érdekében felméréseket végez a településeken és a kistérségekben, cselekvéseket kezdeményez a helyi lakosság körében. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a humán erőforrás fejlesztésének, ezzel párhuzamosan olyan jellegű képzéseket szervez, bonyolít és támogat, amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását. Feladatának tekinti továbbá a helyi társadalom és a helyi társadalmat mozgató erők, kapcsolatrendszerek kutatását, az eredmények publikálását (audiovizuális és nyomtatott formában).

Programjai között szerepel rendezvények konferenciák szervezése, melyek célja hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek lehetőségeit. A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerségépítésre, külföldi kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra). Részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő partnereket is. Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések bemutatása céljából.

Célul tűztük még azt is az alakuláskor, hogy ne csak Miskolcról, hanem a megye térségeiből toborozzunk hasonlóképpen gondolkozó embereket közénk, hogy az évek során egy egész hálózattá fejlődjünk. Az elmúlt öt év alatt nagyon sokat tettünk ennek érdekében. Eljutottunk a megye hat kistérségébe e mellett számtalan településen dolgoztunk és dolgozunk még. Úgy gondoltuk,hogy munkánk alapja a terep lehet, hisz itt kerülnek felszínre az egyéb szükségletek, valamint itt tudunk kapcsolatokat építeni, embereket megismerni, akikkel tovább erősíthetjük szervezetünket is. A munkánk eredményeképpen számtalan civil szervezet alakult azokon a helyeken, ahol megjelentünk, képzéseket szerveztünk (civil, közösségfejlesztő, közösségi munka) a felszínre került hiányokra. Feltett szándékunk, hogy a továbbiakban is ennek a hálózatnak a megerősítésén és továbbfejlesztésén dolgozzunk.