Dialóg Egyesület honlapja

A fejlesztésről

 Az Avasi közösségfejlesztő programban a társadalmi innováció erősítése érdekében tevékenykedünk a közösségfejlesztéssel és annak módszereivel. Célunk a helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.

Ennek eszközei:

ñ  helyi igények felmérés

ñ  helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálása

ñ  helyi emberek bevonása a közügyek alakításába (közösségi tervezés)

ñ  az egyének, érintettek megerősítése a közösségben való szerepvállalásban

ñ  önkéntesek felkészítése a közösségi munkára, a civil cselekvésre

ñ  képzési tananyagok kidolgozása, képzések szervezése, lebonyolítása, amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását

ñ  a helyi társadalom és a helyi társadalmat mozgató erők, kapcsolatrendszerek kutatása, az eredmények publikálása

ñ  partnerség építés

Avasi közösségfejlesztési program

Tevékenység

Tevékenységek/Módszerek

Időtartam

Felelősök

 

 

Fiatalok aktivizálása, ifjúsági közösségi munka

 

(Avasi Ifi Csapat)

 

Akciók szervezése

 

 

 

 

2009 óta működő ifjúsági csapat, a tagok elsősorban Avason élő vagy Avason tanuló diákok. A támogatásuk célja:

- a fiatalokban kialakuljon a közösségi attitűd, bevonhatóak és motiváltak legyenek helyi cselekvések tervezésére, megvalósítására ifjúsági közösségi munkával.  Fokozatosan válnak képessé akciók megszervezésére, különböző rendezvényekbe segítenek be, felmérések készítésébe vonjuk be őket.  

Az Avason található középiskolás diákok bevonása folyamatos, ehhez képzések, műhelyek folyamatosak.

2012-ben csatlakoztak az NDI program résztvevői. 

2009 májusa óta  működik az Avasi Ifi csapat

 

Ökopolisz nyertes pályázata 2011. szeptember 1. – december 31.

 

 

2012 – NDI

(Akciónap májusban

NDI – kisprojektből)

 

2012. ősztől műhelysorozat Ökopolisz

 

Avasi Ifi műhely 2 hetente + Szeretetszolgálat

Koord: Mozgó Mónika

Mihók Melinda

Kis Emese

Kocsárdi Gréta

 

 

forrás: Ökopolisz, NDI

 

Helyi érintettek párbeszéde

 

(Avasi Közösségek -AK)

Az avasi intézmények (iskolák, óvodák, szociális szféra, egészségügyi szféra) , egyházak, civil szervezetek vezetőinek fóruma. Párbeszéd az Avast érintő kérdésekben. Információs szinten működik.

2009 decemberétől folyamatos működés

2012 – kutatás

 

Városi egyeztető fórumok (főépítésszel, referensekkel,..)

Molnár Aranka

Sélley Andrea

Mozgó Mónika

 

Városmegújítás 

 

(Közösségi tervezés)

Előzmény: AK-IVS tervezés, Tervezz Bátran!, akciók, felmérések-kérdőívezés aluljáró kapcsán. 2011-ben közösségi tervezés műhelyek.

Kiválasztásra került két terület, ahol a közösségi tervezés elkezdődhet. Az egyik a Miskolc Avas-Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség által építendő gyülekezeti ház. A másik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium a sportközpont és park.

2011. szeptember-október műhely

 

2012. elején terepbejárás a ref.lelkésszel, együttműködési megállapodás ref.egyházzal

 

2012. tavasz ME-antrop.hallgatók kérdőíves felmérése a Ref. Gyülekezeti ház funkciói kapcsán

Sélley Andrea

Molnár Aranka

 

 

forrás: Ökotárs

 

 

 

partner: Közösségfejlesztők Egyesülete,

Miskolci Egyetem Antrop.tanszék

 

 

Helyi igényfelmérés,

Helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálása

 

 

(Szomszédsági közösségfejlesztés)

Szomszédsági munka indult az Avas II. ütemében: Sályi és Szentgyörgy utcákban Közösségi interjúkkal és közösségi beszélgetéssel kezdtük a munkánkat. Később a folyamatos jelenlét mellett is elakadtunk, cigány-magyar együttélési problémákba ütköztünk.

Fészekrakó problémakör körüljárása.

2010 decemberétől kezdődött. Folyamatos jelenlét 2011. júliusig, azóta megtorpanás.

 

Családi TÁMOP nem nyert, ami válasz lett volna,  OSI nyert – lásd alább 

Sélley Andrea

 

partner: Életfa Segítő Szolgálat, Debreceni Egyetem (szociális munkás hallgatók terepgyakorlata)

Helyi igényfelmérés,

Helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálása

 

Együttélési problémákra útkeresés

 

Fiatalok bevonása

 

KÖZÖSSÉGI FESTÉS - Szociális ellentétek felderítése a helyi lakosok között. Közbeszéd és a párbeszéd megváltoztatása, információ áramoltatás. Helyi lakosok bevonása cselekvési akcióval.

MENTOR  - roma és nem roma fiatalok bevonása és aktivizálása.

KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNY – 3 hírlevél, médiajelenlét.

2011. december 1. – 2012. szeptember 30.

 

2012. február

1. hírlevél

2012. május-jún.

házfestések

2012. július

2. hírlevél

2012. szeptember

3. hírlevél

Sélley Andrea

Mozgó Mónika

 

külsősként: Georgia Efremova,

Majó Márk,

Demeter Mariann  

 

forrás: OSI

Helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálás

Tematikus klubok indítása

-        gyerekeknek

-        fiataloknak

-        felnőtteknek (kompetenciafejlesztésként)

-        családoknak

2013. évtől (közösségi tér igénye van)

Együttműködések keretében

 

helyi erőforrások bevonásával

Fiatalok bevonása, fejlesztése

 Dráma médiás tábor

 

Nagyon adja! - Avasi fiatalok kép-hang-játék műhelye

Mentor program Ifi csapat bevonásával, drámás-médiás kompetenciafejlesztés gyerekeknek

Érzékenyítő, önismereti foglalkozások,  drámajátékokkal, manuális tevékenységekkel, beszélgetésekkel, kép-hang technika alkalmazásával

2012 nyár

 

 

2012. aug-december

Mozgó Mónika

Balogh Flóra

forrás: NCSSZI - IFJ

Ökopolisz Alapítvány

Közösségi tér közösségi alapú működtetése

 

 

 

és szomszédsági közösségfejlesztés

Szociális városrehabilitációs program keretében felújításra kerülő közösségi tér közösségi alapon történő működtetésének támogatása

Lépcsőházakban végzett kérdőíves felmérés, interjú készítés, közösségi cselekvések támogatása, közösségi klubokba bevonás

2013. május – 2015. április

Sélley Andrea

Pásztor Éva

 

Forrás: TÉRerő – Svájci Magyar Civil Alap

Közösségi klubok támogatása

Helyi erőforrások bevonásával, segítésével helyi igényekre épülő klubok generálása (Sport klub, Kézműves klub, Kölyök klub, Kortárs klub – közösségi szolgálat, Anya klub, ...)

2014. évtől

R. Nagy Csilla

Kosztyi Klaudia

Anya klub - Holdam Egyesület

Helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálása

(Párbeszédkör)

Közügyek kapcsán beszélgetések. Központi téma az Avas. Az élet különböző területeiről előadók meghívása is

2013. évtől

Sencsik Péter

Helyi emberek megszólítása, bevonása, aktivizálása

(Avas Történeti klub)

Múltbéli fotók, tárgyak gyűjtése, jelenkori fotók készítése

Identitás kutatás – interjúk készítése

2013. évtől

R. Nagy Csilla

 

Hátrányos helyzetben élők mentális támogatása

Hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése, a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlásával: fejlesztőfoglalkozások, munkaerő-piaci szolgáltatások, segítő csoportok

2013. augusztustól – 2014. augusztusig

Szabó Adrienne

 

forrás: Tandem Fejlesztési Alap

Szociális célú városrehabilitáció

Szakmai vezető feladatok ellátására: közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, programok kialakítása, szervezése, lebonyolítása.

 

Közösségfejlesztő közösségi együttműködések szervezése:  az együttműködés problémáinak feltárása a lakosság közti párbeszéd, együttműködés ösztönzése, illetve felkutatása, bevonása programokba. A Szomszédsági Önkéntes Hálózat kialakítása, működésének koordinálása.

 

Közösségi beszélgetések szervezése

 

Helyi közösségi akció szervezése az akcióterületen, a

lakossági igények és ötletek alapján.

 

Kép-hang módszer, az Akcióterületi fejlesztés eredményeivel, megvalósulásával kapcsolatosan, a lakosság részvételével megvalósuló tevékenység. A lakosok képben, hangban mondják el gondolataikat.

 Szerződés időtartama:

2014. július 01. - 2015. június 30.

Sélley Andrea

R.Nagy Csilla

 

forrás: az ÉMOP-3.3.3-12-2013-0011azonosító számú program keretében a „Szociális célú

 

városrehabilitáció – Miskolc-Avas-dél akcióterületen” című alvállalkozói szerződés

Megújulás – Jelenlét az Avas lakótelepen

Az Avas lakótelepen helyben maradók, ill. a városrészben élők körülményeinek, valós problémáinak megismerése, majd a lakosok közösségi munkával és egyéni szociális munkával történő segítése, programok kidolgozása.

2014. szeptember -

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciumvezetésével, a Dialóg Egyesület, a Jezsuita Rend és a MESZEGYI Avasi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata együttműködésében

Információs tevékenységek, nyilvánosság

- Avasi Közösségek fóruma

- akciónapok

- http://avasikozossegek.hu/, közösségi oldalak, blogok

- hírlevél – Panel Levél

- helyi médiatevékenység,    kisfilmek

- közösségi rádiózás

folyamatos

Együttműködések keretében

Együttműködésekre törekvés

Együttműködések kialakítása, egyeztetések, kapcsolattartás

Partnerek:

-önkormányzat és referensei

-önk. intézményei (oktatási, szociális, kulturális)

- Miskolci Egyetem

- Debreceni Egyetem

- helyi média

- civil szervezetek

- vállalkozók

- Életfa Segítő Szolgálat 

- Közösségfejlesztők Egyesülete

Várossal közművelődési megállapodás

 

Egyeztetések, munkacsoportokban való részvétel

 

Ajánlások, javaslatok

 

Közös munkafolyamatok

Sélley Andrea

 

Elérhetőség:

Sélley Andrea

+36/70 949 8421

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.