Dialóg Egyesület honlapja

A hely, ahol élünk

logo

A hely, ahol élünk

Milyen helyen élünk? És milyen helyen szeretnénk élni? Mik azok az apró, de annál fontosabb dolgok, amelyek jobbá, szebbé, élhetőbbé tennék a helyet, ahol élünk? Mit tehetünk azért, hogy ezeket a változásokat közös erővel elérjük?

Bővebben...

Közösségi tervezés

  1. logo

    Közösségi mozgások az Avason

Tevékenységek:

-        O. fázis: ebben a szakaszban történt a város vezetésével, a hivatal osztályaival, a főépítészi irodával és a helyi lakossággal a kapcsolatfelvétel, elkötelezetté tételük a folyamat iránt.  Vezette: Sélley Andrea, részt vett benne a Dialóg Egyesület munkatársai

-        1. fázis: havi találkozók az avasi intézményekkel, összesen 8 alkalommal, ahol megismerkedtek a folyamattal, illetve közösen kerültek tervezésre a további lépések. Vezette: Sélley Andrea, részt vett benne a Dialóg Egyesület munkatársai 

-        2. fázis: 3x1 napos közös szakmai műhely az intézményvezetők, a városi hivatalok, a főépítészi iroda munkatársa és a helyi lakosság részvételével. Témája: a közösségi tervezés megismerése, a lépéseinek felépítése. Képzők: Bardóczy Sándor, Giczey Péter. Vezette: Sélley Andrea, szervezők a Dialóg Egyesület munkatársai

-        3. fázis: a tervezési folyamat. Vezette: Sélley Andrea, részt vett benne a Dialóg Egyesület munkatársai

-        a városi vezetéssel történt egyeztetések, az avasi intézményekkel történő találkozók folytatódtak

-        avasi potenciális fejlesztések felmérése, kutatómunka, tervező beszélgetések

-        közösségi tervezés tárgyának kiválasztása – Református gyülekezeti ház funkciója

-        református lelkésszel történő egyeztetések

-        tágabb érintetti körben történő egyeztetések, együttműködési megállapodás megkötése az Avas-Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközséggel

-        kérdőíves felmérés tervezése, szervezése

-        lekérdezők felkészítése (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet bevonása)

-        kérdőíves lekérdezés, feldolgozás

-        eredmények átadása, elemzése

-        további lépések egyeztetése (reformátusokkal, és a jezsuitákkal)

-        hírlevélben történő információáramoltatás