Föld napi program Szirmabesenyőn

Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola-örökös ökoiskola tanulóifjúsága és tantestülete köszönetét fejezi ki a Dialóg Egyesület munkatársának, Laskó-Kuthi Adriennek a 2012-es Föld Nap-i rendezvény a helyi intézményben való lebonyolításáért.

 

földnap 2012 015 Másolás

Ígéretét már jóval a jeles nap előtt megkaptuk, hogy az idei zöld nap az Ő irányításával zajlik majd. Ezért ökoiskolásaink közül a legidősebbeket folyamatosan felkészítette az önkéntes feladatra. A Kocsonya Fesztivál zöld sátrában már gyakorlatot is szereztek ezek a tanulók a zöld programhoz., a felkészítés Telkibányán folytatódott. Így nálunk már öntevékeny, ügyes vezetői lettek a játékos vetélkedőnek A játék a tudatos vásárlás, hulladék keletkezés témakörben lett meghirdetve. Előzetes feladatként kapták az osztályközösségek az öt csapat kialakítását. Az esemény színhelye a borús, esős idő miatt a nagytornateremben volt. A szükséges eszközöket az önkéntesek Adrienn irányításával helyezték el az öt egymástól független játékhelyszínen. Az ökoiskolások 9 órától 12.35-ig folyamatosan érkeztek évfolyamonként a megmérettetésre (kb. 150 diák, 15 tanár).

Az ügyességi feladatok helyszínei:

I. Hulladék tapogató ( hulladék fajták felismerése)

II. Totó hulladék témakörben

III. Hulladék válogató ( fajtánként való szétválogatás)

IV. Célba dobás (találatokhoz rendelt kérdések megválaszolása)

V. Puzzle (képkirakás időre)

Az egyes helyeken való teljesítményt az eredményjelző lap tartalmazta a csoportoknál. A feladatok elvégzése után került sor az értékelésre. Eredményhirdetésre külön gyűltek össze az alsós ill. felsős csoportok. Minden csapat díjazva lett a tanulók nagy örömére.

Úgy érezzük újra sikerült emlékezetessé tenni iskolánkban a Föld Napját.

Szirmabesenyő 2012-04-23

Az ökoiskola nevében.

KEP 009 Másolás