Tegyünk együtt a szegénység ellen!

Projekt címe: TESZE - Tegyünk együtt a szegénység ellen! – komplex társadalmi program Észak-Abaújban
Projektazonosító kódszám: TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010.


Projektbemutatás


A TESZE hosszútávú célja Észak-Abaúj településein a mélyszegénységbeimg 1148n élők közösségi integrációjának elősegítése, a szegénység mélyülésének megakadályozása, a nehéz sorban élők számának csökkentése.
A főpályázó Dialóg Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy közösségfejlesztési folyamatokat tervezzen meg és bonyolítson le a településeken és a térségekben. S ennek a programnak az alapját is a közösségi munka alkotja, együttműködések generálásával, a kommunikáció fejlesztésével és az emberek képessé tételével dolgozik.
A program másik fontos célja:, hogy új módszereket fejlesszünk és próbáljunk ki. Ez a projekt ezt az utat követi, hisz szakmák közötti együttműködésekkel, új szemlélet beépítésével, teljesen új szakmai irányokkal próbál megoldást keresni a mélyszegénység problémáira.
Jelen pályázatért felelős konzorcium 9 települést felölelő akcióterületet jelölt ki az abaúj-hegyközi kistérségben. A konzorcium tagjai:

 1. 1. Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (Miskolc)
 2. 2. „FOGADÓ” ÉSZAK-ABAÚJI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK KÖRE EGYESÜLET (Gönc)
 3. 3. Abaúj- Hegyközi Gyermekjóléti- és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (Gönc)

img 1163A Dialóg Egyesület a menedzsmentet,a vidékfejlesztési feladatot végzi, valamint a közösségi munkások szakmai munkáját biztosítja. A FÉSZAK a projekt szakmai vezetését, a közösségfejlesztési feladatokat látja el, és ők szervezik a képzéseket is.  A Szociális A. K. a szociális feladatokat adja. A humánszolgáltatásokat a településeken működő helyi civil szervezetek látják el.
Az akcióterületet kijelölő 9 település:

Település megnevezése Kistérségi hovatartozás Státusza Népességszáma
Abaújvár Abaúj-Hegyközi Község 304 fő
Gönc Abaúj-Hegyközi Város 2294 fő
Göncruszka Abaúj-Hegyközi Község 662 fő
Hernádszurdok Abaúj-Hegyközi Község 217 fő
Hidasnémeti Abaúj-Hegyközi Község 1162 fő
Pányok Abaúj-Hegyközi Község 93 fő
Telkibánya Abaúj-Hegyközi Község 685 fő
Tornyosnémeti Abaúj-Hegyközi Község 572 fő
Zsujta Abaúj-Hegyközi Község 189 fő

A számadatok a pályázat beadásának (2010. szeptember) demográfiai helyzetét tükrözik, azóta csökkent a lakosság, a 9 településen hozzávetőlegesen 6000 fő él.
A térség lakosai a leghátrányosabb helyzetűek közé tartoznak. A szociális szakma a projektben kitűzött célokat nem tudja hatékonyan megvalósítani. A szegénységi problémákkal, a magány érzetével, a térségben jellemző munkanélküliséggel csak szakmaközi együttműködések tudnak megbirkózni, amelyek a közösségi módszereket előtérbe helyezik.


A projekt célcsoportjának meghatározása hármas pilléren nyugszik:

 1. 1. a mikrotérségben zajló 5 éves közösségfejlesztői munka eddigi eredményein,
 2. 2. a településeken működő civil szervezetek tapasztalatain,
 3. 3.valamint kimondottan a projekttervezéshez szervezett közösségi tervezői beszélgetésekre eljött szegénységben élő emberek igényein.

A projekttervezése során felszínre került szükségletek beépítésre kerültek a pályázatba, ez adja a settlement szolgáltatások lábat.
A projekt közvetlen célcsoportja:

A projekt közvetlen céljai:
1. Olyan komplex társadalomfejlesztő program megvalósítása, amely szakmaközi szolgáltatásokkal éri el és fejleszti a mélyszegénységben élőket, a következő eszközökkel:

 1. 1. Folyamatosan biztosított személyes és közösségi beszélgetésekkel, tanácsadással
 2. 2. Settlement szolgáltatásokkal, különböző klubok működtetésével
 3. 3. Képzések megvalósításával
 4. 4. Közösségi munkás hálózattal
 5. 5. Települési és területi műhelyekkel

2. Együttműködések generálásával:

 1. 1. Települési innovációs műhelyeken keresztül (a három szektor részvételével településenként)
 2. 2. Területi innovációs műhelyeken keresztül (akcióterületbe bevont 9 település partnereivel együtt történő közösségi beszélgetések)

3. A térség kapacitásfejlesztése:

 1. 1. A projekt által alkalmazott szakemberek a térségből választódnak ki.
 2. 2. A térségbe hozott szaktudások a helyi kapacitásokat fejlesztik.

A közösségfejlesztés a települések jó részén már ismert szakma. Az elmúlt 5 év tapasztalatai szerint sem a szakmák, sem a szférák nem gondolkodnak együtt. A projekt szakmai megvalósítói megérettek arra, hogy azt a közösségi szemléletformát tudják átadni a projektbe bevont szakmáknak, partnereknek, ami segítheti a térség fejlődését.
Hiányként jelentkeznek az akcióterületen az  olyan közösségi szolgáltató központok, melyek egyszerre több célt valósítanak meg. Ilyenek lennének a projektben a settlement házak, amelyek  komplexen tudnának hozzájárulni a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Azon helyi civil szervezetek, akik az elmúlt 5 évben folyamatosan alakítják settlement típusú szolgáltatásaikat, lesznek a projektben a humánszolgáltató partnereink.  Szabadidős tevékenységeknek nyújtanak teret, segíti a szociális problémák megoldását, információt nyújtanak és segítik a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Szolgáltatásaikat szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. A FÉSZAK-Kör is végez szolgáltatást, hisz együttműködésével és információival segíti a települések szervezeteit.

Az elmúlt 5 év alatt sok elkötelezett ember lett a településeken, akik azóta önkéntesként töretlenül szervezik településük és a mikrotérségi együttműködéseket. Ez a projekt megerősíti őket, és bővíti a létszámukat. Ez lesz az egyik alapja a projekt eredményei továbbvitelének.
A másik eleme a már meglévő civil szervezetek lesznek, akik forrást kapnak a projektből, szervezik a települési szintű tevékenységeket. Ezzel nő az elismertségük a táboruk, megerősödnek és folytatják a megkezdett munkát.
Harmadik lábát a tréningeken, képzéseken és műhelyeken részt vett humán szolgáltató intézmények és önkormányzatok jelentik, akik szintén bekapcsolódnak a folyamatba,   nyitottabbá válnak a közösségi megoldásokra és az szektorok/szakmák közötti együttműködésekre. 

Kapcsolat:


Sélley Andrea
projektmenedzser
70/9498421   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bereczki Béla
Szakmai vezető
70/9383852

magyarorszag megujul uszt logo rgb