A TESZE program harmadik félévét zártuk

innov

 A TESZE program 3. szemeszterében a mélyszegénységben élő célcsoport körében történt újabb bevonás mellett nagyobb hangsúly került a közösségi beszélgetésekből és felmérésekből kiinduló innovációs kezdeményezések rendszerezésére, mind települési, mind térségi szinten.

Februárban tükörképes interjúzást végeztünk a mélyszegény célcsoport körében, megismételve, kiegészítve a program kezdetén rögzített interjúkat, ezzel lehetőséget teremtve a program felénél a pozitív változások mérésére, valamint az eddig a programoktól távol maradók igényeinek újbóli felmérésére. Összességében elmondható, hogy az eddig sikeresen bevont személyek egyöntetűen arról számoltak be, hogy a rendszeresen látogatott settlement foglalkozásoknak köszönhetően pozitív irányba változott az életük, gazdagodott a kapcsolati hálójuk, értelmes elfoglaltságot, kikapcsolódási lehetőséget találtak, új ismereteket sajátítottak el.
Az eddig a settlement házakba csak alkalmanként járók igényei mentén új foglalkozásformák és irányok indultak el, mint az életmóddal kapcsolatos klubok és a háztáji és közösségi gazdálkodást támogató programok. Az előbbi irányt egy részben a célcsoport köréből is megszólított csapat klubvezetői képzése segítette, aminek köszönhetően a kompetenciáikban és kommunikációs eszközeiben megerősített résztvevők új tematikus foglalkozásokat indítanak a saját településeiken. Másik vonalon a mezőgazdasági tevékenységek támogatását tűztük ki a családok körében: Szociális földprogramokkal, és egy a Vidékfejlesztési Minisztérium hozzájárulásából megvalósított burgonyaosztást szerveztük meg, a kiosztott krumpli egy részét a családok a saját kertjükben ültették el, másik része közösségi alapon lett elültetve. A TESZE gazdálkodási programjának részét képezi a családok mentorálása, és a krumpli mellett felkészítésük a kisállattartásra is. Válaszolva a több településen felmerült igényre gyógynövény ismereti hétvégéket szervezünk. Emellett sikeresen lezajlott egy szlovák nyelvi képzés is Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásából a TESZE program szervezésében.
A települési innovációs megbeszélések eredményeként a potenciális partnerek leültek közösen tervezni a felmerült igények és ötletek mentén, ennek következtében legalább 5 településen
szociális földprogram pályázatot adtak be a mélyszegénységben élők bevonásával, és 3 településen pályáztak gazdaságfejlesztő tevékenységre a Norvég Civil Támogatási Alaphoz.
A szociális területen intézményi szinten is történt előrelépés: a konzorciális együttműködés támogatására közös szupervíziós alkalmak valósultak meg a TESZE akcióterületen dolgozó gyermekjóléti, családsegítő munkatársak és közösségi szociális munkásaink között. A szupervízió eredménye a közös esetfeldolgozást, a szakmai továbbfejlődést jelenti a felek számára. Ezt az együttműködést erősítette a februártól áprilisig megvalósult KÖZÖK (Közösségi munkás és önkéntes koordinátor) képzés 90 órában. A résztvevők a szociális szférában, nevelésben, egyházi munkában, humán célú civil szervezetekben dolgozók és elhivatott érdeklődők voltak. A képzés során erősödtek a települési és térségi szintű szakmai kapcsolatok, a résztvevők egyéni és közös projekt-terveket is kidolgoztak közösségfejlesztés témában, melynek utánkövetésében közösségfejlesztő munkatársaink segítik őket.
A nyilvánosság szempontjából előrelépés, hogy egy közös felkészüléssel a közösségi munkások a települési és térségi rendezvények alkalmával a TESZE részvételét, bemutatását kezdték el megtervezni, erre első ízben egy közös TESZE Területi Piknik (majális) alkalmával került sor. A későbbi nagyrendezvényeken a TESZE egységes képpel és jól megfogalmazott üzenettel tud megjelenni, hogy a térségben élők, a közösségfejlesztés szempontjából közvetett célcsoportot jelentő helyi lakosok is megtalálhassák a kapcsolódás lehetőségét. A program kommunikációját erősítve folytatjuk a híradást a Dialóg Egyesület honlapján és Facebook oldalán, valamint a Facebook nyilvános TESZE csoportjában is. A térségben éledező FÉSZAK-ifi fiataljait buzdítva újabb médiatábort valósítunk meg június 19-23-ig, melynek során egyrészt a fiatalok szerveződését támogatjuk, és ezen túl terepet mutatunk térségbeli hosszú távú elköteleződésükben a helyi nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával.
Az előbb felsorolt tevékenységek szakmai- és projektstábunk összehangolt, feladat- és célorientált közös munkája eredményeként valósulnak meg. Heti szinten projekttalálkozót, havi szinten szakmai találkozót, igény szerint a többi partnerrel is egyeztetéseket valósítunk meg. A program előrehaladtával és a közös munka hatására egyenletesen növekedik a benne dolgozók kapacitása és munkájának minősége is.