Innovatív utak - nyertes pályázatok

kiv

 A TESZE program innovációs műhelyeinek hatására két észak-abaúji partner szervezetünk is támogatást nyert el a Norvég civil Támogatási Alap - Kisprojektek 2013 kiírásán a két nyertes pályázatból egy rövid kivonatot adunk itt közre.

 

 

1. Pályázó szervezet:"Fogadó" Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület

KULCSKÉRDÉS: A KEDV-ENERGIA, AVAGY ELŐRE MENTÜNK

A pályázat témaköre:

Közösség és szervezetfejlesztés

A pályázatban tervezett tevékenységek rövid kivonata:

A települések egy részén 2005-től zajló közösségfejlesztő folyamatainak összegyűjtött szükséglettérképei, az 5 településen elkészített közösségi felmérések, a FÉSZAK – KÖR 2009-es projekt előkészítő munkájának igényfelmérései – mint a települési közéleti érdeklődés dokumentumai –, és a fenntartható közösségek alaptézisei – valós szükségletek / létfeltételek: táplálék, ivóvíz, hajlék, energiaforrások, közösség és kommunikáció, helyi termékek, generációs problémák, EGÉSZ-ség, stb. - összevetésével készül el az ajánlás – a rendkívüli közgyűlés keretében

- Média stáb összeállítása (hogy a folyamat ne maradjon nyomtalanul és a vizuális világ élményszerűségével lehessen elbeszélni, bemutatni majd a történteket) - a FÉSZAK – KÖR Ifi tagozatának bevonásával – technikai jártasság, életkori sajátságok kihasználása, mellett az ifi közösségfejlesztők elkötelezetté tételével -, a projekt stáb egyik tagjának közvetlenül címzett feladat – mert kulcsfeladat és nem lehet esetleges megvalósulása!
- Érdekfeszítés - A támogatók, érdeklődők, tenni hajlandó érintettek, problémagazdák informálása, a cselekvők települési innovációs műhelyekbe való összerendezése. Felelős: A projekt stáb, a települési innovációs műhelyek képviselőiből álló tanács és a FÉSZAK – KÖR Egyesület teljes tagsága.
- Meghívás – Szórólapozás az egyesület tagjainak személyes közreműködésével – közösségfejlesztői alapvetés a nyilvánosság biztosítása -, további indok a személyesség egyfajta fokozata.
- Számbavétel – a települési közösségi gondolkodó / közösségfejlesztő körök összegyűjtik a tématerületek ismeretében az azokra feltehetően érdeklődéssel tekintőket, s közülük a legalkalmasabbnak vélteket személyes megkeresés után meghívják a települési innovációs tanács megalakításához vezető öko – vacsorára, ahol csak reformtáplálékokból és/vagy helyi termékekből álló menü lesz mely előrevetíti egyik tématerületünket!
- A települési innovációs tanácsok tagjaiból álló településközi tanács pontosítja a tématerületeket (II. ütem, a belépő innovatív és feladatvállaló személyek új ötletei miatt) egy innovációs öko – piknik keretében, mely egy természetközeli erdészházban zajlik.
- Munkamegosztás - A tématerületekre szerveződő csoportok felkészítése ismeret és lehetőség feltáró látóutakkal,
tapasztalatcserékkel, belső képzésekkel, műhelymunkákkal, szakterületi szakértőkkel. Felelős: A projekt stáb és a települési innovációs műhelyek tanácsa. Résztvevők: A FÉSZAK – KÖR tagsága, FÉSZAK – KÖR szakmai munkájának közvetlen részesei és az innováció irányába elkötelezettek. Ebben a tevékenységben szerepet kapnak a látóutak helyszínét, témáját ajánló és/vagy biztosító együttműködő szervezetek is.

- Tématerületi ráhangolók – a projekt előkészítés előzményeivel és az ajánlattevők, valamint a közösség tagjainak tapasztalatai által kiválasztott helyszínekkel/témákkal kapcsolatos információs anyagok áttekintése, előadók meghallgatása, témaérzékeny csapatok építése céljából, hogy felkészülten és motiváltan menjenek a látóutakra. Öko piknikek formájában, öko helyszíneken.

- A látó – és tapasztalatcsere utak lebonyolítása, a média stáb részvételével (az ott látottak rögzítése és az itthon maradtakkal való megosztása céljából) –, majd hazajőve a látottak átadása és/ vagy adaptálása helyi viszonyainkra. Filmes kerekasztal estek öko vacsorával.
- Nyitott műhelyek - öko-piknikek: A szakmai műhelyek indítása a tapasztalatok adaptálásával, ehhez tématerületi mentorok kiválasztása, a helyi ötletek alapján anyag és eszközbeszerzés, alkotásba lendülés. A módszer népszerűsítésére minden beszédesebb folyamategységet nyitott öko-piknik kísér. Lehetőség és igény esetén kalákázás. Felelős: tématerületi mentorok, a településközi innovációs műhelyek tanácsa, és a média stáb. Résztvevők: A FÉSZAK – KÖR tagsága, a FÉSZAK – KÖR szakmai munkájának közvetlen
részesei és az innováció irányába elkötelezettek és a média stáb.
- A témafogadó település kiválasztása – a meglévő TÁMOP -os pályázat már működő többcélú közösségi tereire alapozva, az innovációs műhelyek településközi tanácsa a tématerületi mentorok véleményét felhasználva választ.
- A témafüggő adaptációknak és a témabefogadó településnek megfelelő alkotás és/vagy esemény lebonyolítása nyitott műhelyek formájában, a témában érintett települések résztvevőivel, a folyamat módszertani célú média követésével. A nyitott műhelyekheztapasztalatmegosztó öko-piknikek szervezése.
- A valós szükségletekre épülő kicsiben is sikeres fejlesztések reprodukálása esetenként anyagáron, kaláka munkában megvalósítva fenntartható gyakorlatot vetít előre. A kalákához tapasztalatmegosztó öko-piknikek szervezése.
- Értékképtárazás - Az előzőekkel párhuzamosan PR any ag készítése, mely alapját képezné a FÉSZAK – KÖR mikrotérségi civil fejlesztési stratégiájának. Felelős: a FÉSZAK média stáb. Résztvevők: mindenki, aki dokumentált véleményalkotó volt bármelyik projekt mozzanatnál, ill. hozzátett az értékképtár adatbázishoz.
- A folyamat szervezés dokumentálása – élményszerűen, film formájában.
- A tartalmi mozzanatok (látóút, nyitott műhely, öko-piknik) rögzítése - élményszerűen, film formájában.
- Füzetes kiadvány készítése –, mely módszertani jellegű, azontúl pedig a FÉSZAK – KÖR stratégiájának egy gyakorlatban kipróbált járható útját rögzítené.
- „Előre Mentés” - Az életképes innovációk tovább építése, a projekt jövőbe való átvezetése. Felelős: A projekt stáb, a települési
innovációs műhelyek tanácsa, a tématerületi mentorok, valamint a média stáb.
- Az életképes innovációk jövőjének átgondolása – tématerületi külső szakmai tanácsadók bevonásával öko – piknikek formájában.

- Az ehhez szükséges újabb látóutak szervezése, jövőbeni partnerekkel való kapcsolat felvétele.

 

2. Pályázazó szervezet: Hidasnémeti Alapítvány

Célunk a Hidasnémeti Alapítvány önkéntes közösségfejlesztő körének megújítása módszereiben és partnerségében, hogy még eredményesebb tevékenységet tudjon folytatni Hidasnémetiben a hiányterületek feltárásával, a lakosság bevonásával azért, hogy növekedjék a települési identitás, erősödjék az egymás felé való nyitás, az egyes célok szolgálatában a helyi belső erőforrások tudatosodjanak, a település lakosai aktív állampolgárként vegyenek részt a közösség, a község, az ország életében.
A közösségfejlesztő kör 8 fős tagsága mellett közvetlen célcsoport még 510 fő, akik 8 formális, illetve informális közösség tagjai. Közvetett célcsoport a település teljes lakossága közel 1154 fő.
Tevékenységünk főívét a műhelymunkák, látóutak és képzések adják, melyek mellett a lakosság minél szélesebb körű és hatékonyabb megszólítása, bevonása érdekében, valamint a partnerség s együttműködés elmélyítése céljára az alábbi eseményeket, akciókat céloztuk meg a projektben: Generációk találkozása; Családi nap; Egészség nap; Ősz színei ízei; Közösségi Advent.
Hisszük, hogy a projekt hatására egy pezsgőbb, színesebb közösségi élet részesei lehetnek Hidasnémeti lakosai. Megtalálhatják azokat a lehetőségeket, amelyek révén kiteljesíthetik saját személyiségüket. Egészséges szemléletű pozitív kapaszkodókat kereső faluközösség formálódik, melyben természetes az alulról építkező, közösségi alapokon nyugvó együttműködés és problémamegoldás az élet minden területén.
Élhetőbb falu, faluközösség alakul ki.