2010. évi munka

Belső képzések, szervezeti ügyek:

- Részvétel a VII. Nyári Egyetemen Kunbábonyban, ami egyben szakmai képzés is a tagok számára.
- A vezetőség folyamatos kommunikációja, tervezés.
- Közgyűlés összehívása, lebonyolítása.
- Kapacitásbővítés: ötlet programban önkéntest toborozni, egyetemi terepgyakorlatot töltők motiválása, nyitott szemmel járni őszi projektekre készülve.
- Szervezeti feladatok: bizonylatok kezelése (pt, bank), számlák rendezése; nyilvántartások vezetése; közgyűlési dokumentumok vezetése, nyilvántartása; kapcsolattartás (honlap, tagok felé); marketing.
- Telephelyünkkel kapcsolatos ügyintézés, a szervezet képviselete szakmai programokon.
- Szervezetünk ismét rendelkezzen bérelt irodával.

Programok:


- Együtt a Sajó mentén:

A program célja, hogy a Sajó mentén lévő szervezetek és a Dialóg Egyesület között a már eddig is működő együttműködést átalakítsuk a fórumok és képzés segítségével, és egy érdekérvényesítő civil hálózat bontakozzon ki.
Egy-egy szervezet lehetősége önmagában általában nagyon korlátozott. A szervezetek összefogással megtöbbszörözhetik erejüket és befolyásukat. Megnő az érdekérvényesítő képességük, melynek eredményeképpen megnő a résztvevők száma, mely nagyobb súlyt ad egy cél érdekében történő fellépésnek. Közösen olyan eszközök is elérhetővé válnak, amelyekre külön-külön nincs lehetőségük. Ezek közé tartozik az információ elérése is.
A fejlesztő tréning és a fórumok mellett az utolsó hónapban a találkozók és a képzés eredményeit összegezzük és ebből egy a három szervezet együttműködésének további javaslatait elkészítjük.

- Észak- Abaúj településeinek programja:

Folytatódik a 7 (Hejce, Hidasnémeti, Zsujta, Abaújvár, Pányok, Gönc, Telkibánya) településes együttműködési program. A havonkénti közös műhelyeken jelenlétünkkel szakmai segítséget biztosítunk továbbra is. E mellett az elkezdődött közösségi felmérést tovább folytatjuk a 4 (Telkibánya, Zsujta, Abaújvár, Gönc) településen. A rögzített kérdőívek kiértékelésére és elemzésére kerül sor. Elkészülnek a kisfüzetek, amelyek tartalmának megvitatására fórumokat tartunk.

- Trialóg- három megyéből, két régióból álló együttműködés:

Az idén is folytatjuk a debreceni Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettel, nyíregyházi Közös Nevező Egyesülettel a közös munkát. Ezen az éven ez az együttműködés három szálon zajlik. Egyrészről közös műhelymunkákon tovább tervezzük a közös munkát, elkészítjük a stratégiánkat. A másik a közös terepmunka Kékeden. A harmadik része pedig a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány támogatásával megvalósuló a két régióban zajló közösségi kezdeményezések támogatásának kidolgozása és szakmai hátterének biztosítása, illetve egy több éves a kirekesztettség elleni mintaprojekt kidolgozása és megvalósításának megkezdése egy településen.

- KEOP projekt:

Célja a szakmaköziség, két szakmai iránynak a közösségfejlesztésnek és a környezetvédelemnek az összekapcsolódásával.
Tapasztalataink szerint a települések fejlesztési folyamatai során gyakran kerülnek előtérbe a fenntartható fejlődés értékei, több településen ennek népszerűsítéséért sokat tesznek.
A 2010 során zajló programban sorkerül 4 megyei műhelyre, 6 helyi találkozóra, melyek más-más témát ölelnek fel mind a környezetvédelem (génmódosítás, biotermesztés, klímaváltozás, levegőszennyezés stb), mind a közösségfejlesztés területén. A helyi értékek felmérése több lépésben történik, részben településenként az érdeklődők által, másrészt a "Kincskereső képzés" keretén belül. A program végén szeretnénk összeállítani egy kiadványt 500 példányban kinyomtatva. Az iskolai előadások témáinak igényét felmérjük, adathordozón az intézmények rendelkezésére bocsájtjuk. A médiával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, sajtóanyagot készítünk számukra. A jógyakorlat látogatást Heves megyébe tervezzük, ahol egy kis közösség aktív működéséről kívánunk tájékozódni, illetve a helyi emberek által működtetett biogazdaságot néznénk meg.

- LEADER projektben történő részvételünk:

Abaúj Leader Egyesület akcióterületén: 120 órás közösségfejlesztő képzés szervezése és lebonyolítása az akcióterületet alkotó mikrotérségek szereplőinek. Ezt a pályázatot mi nyújtottuk be.
Sajó menti települések: 40 órás közösségi animátor képzés lebonyolítása. A pályázatot a Sajómenti Civilek Egyesülete nyújtotta be.

- TÁMOP 5.1.3-09/2.: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért:

A projekt beadásának határideje 2010. június 15, amelyre főpályázóként Észak-Abaújban adnánk be, és partnerként esetleg Sajómercse és környékével, vagyis az ózdi kistérség egy részével (a projekt még kidolgozás alatt áll). A projekt beadását közösségi tervezésnek kell megelőznie, mely találkozók januártól zajlanak.
Észak- Abaújban: settlement típusú szolgáltatások valósulnának meg a településeken, felzárkóztató képzések, valamint tanárok és egyházi képviselők képessé tétele a közösségekkel történő munkára.

- Megyei Szövetség/együttműködés:

Két éve kezdtük ennek az együttműködésnek a kialakítását, ahová azokat a településeket, szervezeteket hívtuk meg, akikkel eddig együtt dolgoztunk. 2010-re négy találkozót tervezünk, amelyeken a megkezdett érdekérvényesítés, képviselet, egymás segítése kérdéseket dolgozzuk tovább.

- Együttműködés kialakítása a Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesületével:

Az NCA nemzetközi pályázati kiírására készítettünk el egy projektet, amelynek keretében az idén a szervezetünk utazna Székelyföldre, ahol a kapcsolatfelvétel mellett szakmai (közösségfejlesztési) kérdéseket is körbejárnánk, valamint meglátogatnánk terepmunkáikat is.

- Avas közösségfejlesztési programja:

A folyamat két szálon zajlik. Egyrészről közösségfejlesztési ismeretek átadása a fiatalok egy csapatának, másrészről az intézmények szervezetek képviselőivel járjuk körbe a lehetőségeket, a változások lehetséges útjait. A két csapat összekapcsolódik a május 8-án megrendezésre kerülő akció napján. A tervek szerint lesz tervezés a lakosság bevonásával, tényleges munka egy parkrész kialakításának megkezdésével, valamint a nap végén közös ünneplés. Hogy ezután hogyan tovább azt ennek a napnak az értékelése után látjuk majd.