Misszió

Küldetés

Egyesületünk missziója a társadalmi részvétel erősítése, az aktív állampolgárság és a társadalmi tőke mentén. Lefordíthatjuk ezt a civilség egyik funkciójaként is. Azért dolgozunk, hogy legyenek civil kezdeményezések, és formális illetve informális közösségek érjenek el olyan változásokat, amelyek jobb életminőséget biztosítanak. A civil szervezetek másik funkciója, hogy a létezésük és céljaik mellett a társadalmi kontroll szerepét is vállalják. Szakmánk alapja a képessé tétel és a hatalommal való felruházás képességének növelését célzó szemlélet.

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2002 júniusában alakult. Az egyesület létrehozatalának egyik motivációja, hogy ne egyedül, elszigetelve, magányos farkasként dolgozzunk a közösségi-közösségfejlesztői területen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem egy csapatot felépítve, együtt próbáljunk segíteni a települések és kistérségek életének közösségi viszonyain. Az elmúlt évek alatt eljutottunk a megye hat kistérségébe, emellett sok településen dolgoztunk és dolgozunk. A munkánk eredményeképpen számtalan civil szervezet alakult azokon a helyeken, ahol megjelentünk, továbbá képzéseket szerveztünk a felszínre került hiányokra vonatkozóan.

„Az Egyesület célkitűzése Észak-Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.”

 

Tevékenységeink

  • Települések, településrészek, kistérségek közösségfejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása.
  • Önkéntesek képessé tétele a közösségi munkára, a civil cselekvésre.
  • Képzési tananyagok kidolgozása, képzések szervezése, lebonyolítása és támogatása, amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását.
  • Konferenciák, szemináriumok, tanácskozások szervezése a közösségfejlesztés módszereinek és lehetőségeinek bemutatására.
  • A helyi társadalom és a helyi társadalmat mozgató erők, kapcsolatrendszerek kutatása, támogatása, az eredmények publikálása.
  • Partnerségépítés szakmai szervezetekkel, településekkel, települési civil szervezetekkel, külföldi partnerekkel.

 

A Dialóg Egyesület működése

17 főből álló tagságunk miskolci székhellyel működik. A tagok többnyire humánszakemberek, jellemzően közművelődési, szociális, antropológus területet képviselő szakmai háttérrel, akik közösségi szemlélettel rendelkeznek. Mivel a szakmai háttér egy 120 órás képzésen alapul, ezért a szakemberi minőségben nem ezen van a hangsúly, inkább íratlan szabályként a terepmunkában eltöltött évek számával és a szerzett, megélt tapasztalatokkal váltható meg a közösségfejlesztői mivolt. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amit a tagok alkotnak. Évi egyszer rendes közgyűlésen, s eltérő gyakorisággal egyesületi gyűléseken, találkozókon zajlik a döntéshozatal, a közös célok érdekében történő egyeztetés.

 

Hogyan dolgozunk? 

A szakmai feladatunkkal szorosan összefonódik, hogy kezdeményezőként vagyunk jelen egy településen vagy településrészen úgy, hogy kezdetben akár már közösségi munkát végzünk, a közösséggel együtt. A közösségfejlesztői szerep azáltal is erősödik, hogy a közösségi munkába bevonódott helyi emberek egyre aktívabbá válnak.

A projektekben dolgozó stábokkal szakmai kérdésekben közösen döntünk, összehangolt stábmunka zajlik. Emberközpontú tevékenységünk alapozza ezt meg. Azok a humán szakemberek, akik embertársainkkal foglalkoznak és értük dolgoznak, egymásra is jól tudnak figyelni. Kooperációban jeleskedő és szakmai kihívásokat ügyesen kezelő, folyamatosan tervező és újratervezni képes csapatokban dolgozunk. Az erőforrások elosztására igyekszünk odafigyelni, tehát munkatársaink saját lehetőségeikre épített projektötleteikkel haladhatnak tovább, mondhatni rugalmasan zajlanak a folyamataink. A közösségfejlesztés szakmai alapvetései, mint képessé tétel, felelősségvállalási készség erősítése, hozta a célcsoporttal való munkában is azt az alapvető bizalmat, amit mi aktivitási készségnek hívunk, és egyfajta ősbizalomként kezeljük, hogy minden ember saját életének aktív alakítója. Nincs hierarchia, partnerségben dolgozunk.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search