Avasi Közösségi Kávézó

Tevékenység célja

Az Avasi Közösségi Kávézó egy olyan tér, amely helyet biztosít a közösségi programoknak, a kisközösségeknek, valamint a helyi lakosok számára a mindennapi interakciókhoz. Egy korábbi nagymintás kutatás során kiderült, hogy az avasiak általános problémája, hogy a különböző kocsmákon kívül nincsen olyan alkalmas hely, ahol egymással kapcsolódhatnának, valamint olyan tér sincs, ahol kulturális vagy szabadidős csoportok tarthatnák a rendezvényeiket. 

Az egyesület a kávézót használó közösségek számára ad szakmai segítséget, amely mentén fejlődhetnek, elérhetik az általuk kitűzött célokat. Mindezek mellett ugyanígy fontos, hogy a közös tér összeköti őket és így az egymás mellett létező közösségek kapcsolódnak. Ez részben megvalósul abban, hogy a közösségek tagságában sok az átfedés, valamint abban, hogy közösen mozdulnak meg egyes célok elérésének érdekében.

 

 

Feltételrendszer

A legalapvetőbb feltétel, hogy meglegyen az a biztos hely, amelyet a közösségek hosszútávon, előre tervezve használhatnak. Ezután a következő lépés a helyi igények felmérése – milyen általános érdeklődési körök, de akár problémák és célok jelennek meg a területen. A tudatos szakemberek megléte is elengedhetetlen a tartós fejlődéshez, mivel egyfelől végzik a közösségek folyamatos segítését, fejlesztését, másfelől pedig ők az egyik alapja annak, hogy a kapcsolódásokat kialakítsák az elszigetelt csoportok között és fenntartsák az állandó információáramlást közöttük. 

A csoportok mellett nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy olyan közösségi szemlélettel rendelkező önkéntes bázis, amely segíti a közösségek mindennapos munkáját, ezáltal tanulnak is, továbbá letéteményesei annak, hogy a folyamatok és maga a hely biztosítva legyen, akkor is, amikor már a közösségfejlesztők aktívan nem vesznek részt a munkában. Ezek az emberek egyaránt jöhetnek a közösségekből, de azokon kívülről is.

 

 Alkalmazott eszközök, módszerek

  • Terepmunka: A munkatársak és önkéntesek rendszeresen járják az Avast, hogy monitorozzák az emberek érdeklődését, valamint, hogy interjúkérdésekkel, beszélgetésekkel bevonják őket a közösségi ügyekbe, kisközösségi folyamatokba. 
  • Kávé, mint eszköz: Még fontosabb, hogy maga a kávézó a bevonás fő színtere. Egy kávéra betérő idegennek nem pénzzel kell fizetnie a kávéért, hanem azzal, hogy elgondolkozik azon, hogy ő maga hogyan tudna kapcsolódni. Az ilyen beszélgetések során természetesen bemutatjuk a már meglévő csoportokat és programokat, amelyek érdekelhetik az illetőt, de ugyanígy biztatjuk arra, hogy ő maga hozzon létre egy újat, amelynek ő lesz a kulcsembere és saját ismeretségi hálójából kiindulva beindítunk egy fejlődési, növekedési folyamatot. Egy ilyen új kezdeményezés számára jó alap, hogy könnyen csatlakoznak hozzá a többi, a kávézóhoz kapcsolódó csoport egyes tagjai.
  • Kapcsolat- és hálózatépítés: Másik fontos eleme a munkánknak, hogy elősegítsük az egyének és csoportok közötti kapcsolatok létrejöttét és erősödését. Ennek okán időről-időre a kávézóhoz kapcsolódó olyan programokat hozunk létre, amelyek többeket érintenek. Továbbá ötletbörzéket tartunk, amely során a csoportok arról gondolkodnak, hogy milyen területeken tudnak együttműködni, milyen közös céljaik vannak, amelyeket együtt sokkal hatékonyabban tudnak elérni.

 

Eredmények, kimenet

A fenti folyamatok célja, hogy az egyénekben megerősödjen az a fajta önállóság és kezdeményező készség, amely biztosítja az alulról jövő, demokratikus folyamatok sikerességét. Hatékonyan fel tudják tárni egyéni és csoportos szinten saját erőforrásaikat és megtalálják közös érdekeiket.

Hosszútávú célunk, hogy létrejöjjön egy olyan aktív, önálló, lokális társadalmi háló, amely önállóan képviselni tudja a saját érdekeit. A hálót magát több, részben önálló csoport alkotja, melyek saját szintükön is rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek a sikeres érdekérvényesítéshez szükségesek. Az Avasi Közösségi Kávézó egy olyan tér, ami fizikai kapcsolódási pontot ad az egész rendszernek, amely köré felépülhet ez a lokális kapcsolati hálózat. 

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search