TÉRerő - közösségi terek, folyamatok és új szociális szolgáltatások az Avason

Swiss logóA Dialóg Egyesület 3 éve folyó tevékenysége során az Avas lakótelepen folyamatos szereplője a közösségi találkozóknak, programoknak. A főként önkéntes munkával működő Avasi közösségfejlesztő program részeként a TÉRerő-projekt...

olyan közösségi szociális szolgáltatások beindítását célozza, amelyek a helyi lakosok köreiben felmerült problémákra reagálnak, s amelyek az itt élőkre, mint közösségi erőforrásokra támaszkodnak.

 

Elsősorban a helyi emberek önsegítő és önszervező készségét ösztönözzük: összejárási szokását, ön- és egymást segítő tevékenységeit, a helyi nyilvánosságot, s a mindezt összefogó bizalmat és rendszeres kommunikációt. A felmerülő igényekkel összhangban távolabbi célunk az, hogy az Avason élőknek olyan közösségi alkalmakat, klubokat és párbeszédköröket hozzunk létre, amelyek lehetőséget teremtenek az együttgondolkodásra, a problémamegoldásra vagy éppenséggel a szabadidő közös eltöltésére. Fontosnak tarjuk, hogy az avasi fiatalok számára lehetővé tegyük a közösségi munka alapjainak elsajátítását, felhívva ezzel a figyelmüket a helyben való, saját elhatározáson és döntéseken alapuló cselekvésre, és ezáltal a pozitív minták tudatosítására is.
2013 májusától a TÉRerő-program nyitányaként a helyi lakosok igényfelmérését végezzük el. Az igényfelmérés során egyesületünk önkéntesei kérdőívekkel keresik fel a helybelieket. A kérdőívek feldolgozását követően azok eredményéről, a programmal kapcsolatos elképzeléseinkről és egyesületünk tevékenységéről a május 30-án megrendezendő Akciónapon a TÉRerő sátorban adunk felvilágosítást.
A projekt a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.