2. évét zárta a TESZE

forgatásA TESZE program 4. szemeszterében a mélyszegénységben élő célcsoport körében történt újabb megszólításra, igényfelmérésre helyeztük a hangsúlyt azoknál, akik eddig nem köteleződtek el a rendszeres jelenlétükkel. Az eddig a settlement házakba csak alkalmanként járók igényei mentén új foglalkozásformákat és irányokat folytattuk, az életmóddal kapcsolatos klubok és a háztáji és közösségi gazdálkodást támogató programok kezdődtek több településen. A klubvezetői képzésen megerősödött, zömében a célcsoportból érkező klubvezetők új lendületet tudtak hozni a helyi közösségekbe és új foglalkozások is indultak.

A TESZE gazdálkodási programjának keretében van ahol közösségi kertet kezdtek a klubba járók, máshol tűzifa gyűjtés szerveződött. A házi praktikák megosztásának, költségkímélő háztartásvezetésnek az életvezetési klubok kínálnak lehetőséget.
A helyi innovációs kezdeményezések alapját az „Igények – Hiányok – Helyi/települési erőforrások – Potenciálisan erre célzott helyi tervek" és a helyi önkéntes hozzáadások összefüggése adja, melyeket közösségi alapú megvalósulási keretek közé szeretnénk helyezni.
A térségi innováció folyamatát erősítve valósult meg az Észak-Abaúj a Szívünkben c. nagy rendezvény október 18-án, Göncön várta a térség iránt elkötelezetteket, akik szívesen gondolkodnak együtt a helyi közösségek lehetőségeiről, hogy lehessen intézménye a közösségi tervezésnek, a jövőalakító stratégiai kerekasztal folyamatnak. A rendezvény tehát a térségi érdekérvényesítő és jövőtervező munkában próbál első lépéseket tenni. Három szekcióban zajlott a munka: Közösségi tervezés lehetőségei Észak-Abaújban, Értéktárazás mikro-térségünkben és Önkormányzatok és önkéntesek lehetséges munkakapcsolatai témák mentén. Végül a résztvevők egyértelműen arról döntöttek, hogy e folyamat jellegű, együttműködésre alapuló munkát mindenképpen folytatják. A következő találkozóra, mely november 7-én került sorra az abaújvári IKSZT-ben, a megyei TOP (Területfejlesztési Operatív Program) projektötlet gyűjtési folyamata adott aktualitást, hogy projektjavaslatokat szolgáltassanak a TOP irányelvek bármelyikében is gondolkodva, melynek során a közösségi tervezés, vagy legalábbis a közösségi megoldások következetes keresése jelöl irányt. A FÉSZAK, mint többcélú fejlesztő szervezet, egyik benyújtott projektötlete, elkötelezett tagságból felálló közösségi vállalkozás, mely alapvetően a programturizmus szektorban - mint Észak-Abaúj sajátos kitörési pontjában - szeretne újszerűt felmutatni. Azért választották ezt a cselekvési terepet, mert ebben komplex módon összegződhet a foglalkoztatás, a helyi értékek és termékek megmutatása, a nyilvánosság elengedhetetlen szerepe, a környezettudatosságra való törekvés.
A térségben működő FÉSZAK-Ifi fiataljait buzdítva újabb médiatábort valósítottunk meg június 19-23-ig, melynek során egyrészt a fiatalok szerveződését támogattuk, és ezen túl terepet mutatunk térségbeli hosszú távú elköteleződésükben a web2-es eszközök alkalmazásával. A tábor alkalmából több kisfilm is elkészült, valamint elkezdődött a fiatalok önszerveződése: a nyári és őszi találkozások és kis-rendezvények nagyobb részét maguk szervezték, a programokért is feleltek. Részvételük erősödésével a térségi elköteleződésükön túl kilátás nyílik a helyi nyilvánosságban utánpótlás kiképzésére is. A közösségi szolgálat hatályba lépésével többen jelezték, hogy a FÉSZAK-nál és más helyi civil szervezeteknél töltenék el az 50 órát.
A KÖZÖK (Közösségi munkás és önkéntes koordinátor) képzés után-követése is megtörtént: a hidasnémeti csapat közösségfejlesztő dolgozata a program szakmai támogatásával életre kelt: Hidasnémeti 30-as, 40-es korosztályának "moccantására" debreceni szociális munkás hallgatók novemberben terepgyakorlaton interjúkkal értékelték a korosztály társadalmi aktivitását. A közösségi beszélgetések elkezdődtek, a folytatás a következő beszámolási időszakban fog kiderülni.
A nyilvánosság szempontjából előrelépés, hogy egy közös felkészüléssel a közösségi munkások a települési és térségi rendezvények alkalmával a TESZE részvételét, bemutatását kezdték el megtervezni és megvalósítani, ennek folytatása a települési klubélet mindennapjait és tapasztalatait demonstráló kiállítás és vásár a Nemzeti Művelődési Intézet társ-szervezésével december 19-én.