TÉRerő

2013. május 15. – 2015. május 15.

 

A Dialóg Egyesület több éve folyó tevékenysége során az Avas lakótelepen folyamatos generálója és részese az aktivizált közösségek találkozóinak, programjainak. Az Avasi közösségfejlesztő programunk részeként ez a projekt a lakótelepen élőket támogatja képessé tétellel, és közösségi szociális szolgáltatásokkal, ami az Avason működő szociális és oktatási intézmények, egyházak és civil szervezetek együttműködését segítve valósul meg. A közösségben rejlő (és a mai világban gyakran rejtve maradó) erőforrások kihasználása a cél. 

A konkrét cél, hogy az Avason élőket képessé tegyük olyan önsegítő, önkéntes mozgalomba való bekapcsolódásra, amin keresztül bizonyos társadalmi feladatok, helyi problémák megoldásra kerülnek. Az önkéntesség képes a helyi közösségben rejlő erőforrások feltárására és aktivizálására. A projektben felépített tevékenységekkel a helyi közösségi munkát alapozzuk meg, amely a közösségfejlesztést támogatja.

A helyi lakosok önkéntes munkájára épít a program, ami a helyi erőforrásokból adódik össze, szakértők 24 hónapos képessé tételi folyamatával segítve őket. Az Avason élőknek klubokat működtetünk a program ideje alatt, a helyi emberek tudása, készsége, kapacitása adja ennek a tartalmát, oda figyelve a mentális gondozásra, külön lehetőséget adva a párbeszédköröknek. És nem utolsó sorban célunk, hogy az avasi fiatalok számára lehetővé tegye a program a közösségi munka alapjainak elsajátítását, bátorítva ezzel a helyben való, saját elhatározáson és döntéseken alapuló cselekvésre, az idősebb generációkkal való közös munkára, és ezáltal a pozitív minták tudatosítására is.

A klubok, csoportos tanácsadások, párbeszédkörök, közösségi rendezvények, s a közösségi beszélgetések erősítik a személyes kapcsolatokat, közösségerősítő folyamat részeként. A tréningek, képzések célja, hogy legyenek a helyi közösségekben olyan felkészült emberek, akik képesek közösségi kezdeményezéseket támogatni. Bővüljenek a helyi segítők személyes állampolgári, koordinátori és közösségfejlesztői kompetenciái. Módszereket ismerjenek meg a közösségi munkához, s a képzések során a közösségi segítők készüljenek fel az önálló munkára, kapjanak elég bátorítást, módszertant, ismerjenek meg kapcsolódási lehetőségeket, s illeszkedjenek egy területi és szakmai hálózathoz.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search