Szakértői feladatok ellátása: Közösségfejlesztési tervezési munka szakértői támogatása

 

A projekt támogatásának céljából tereplátogatások valósultak meg öt településen.

 

Rakaca településen 4 alkalommal, alkalmanként 3 óra (12 óra)

1. alkalom (2019. november 05.)

Győző atya alaphelyzete és szemlélete mentén kezdődik a közösségfejlesztés, ami szerint a rakacai közösségben a cigányok közösséggé formálása minta értékű lehet, aminek a program időszaka, kvázi 2 éve jó táptalaja lehet.

Ennek első lépéseként terveztük, hogy megszólítjuk azokat, akik tagjai a cursillonak. De tekintve, hogy sem neki, sem a tagoknak nem volt ideje eljönni a szeptemberi közösségi tervezés workshopra, Győző azt javasolta, hogy Rakacán legyen mégis az első közösségi beszélgetés, amire meginvitál a cursillo tagok mellé néhány tenni akaró rakacai roma embert.

Szempont: olyan emberek kerüljenek megszólításra, akik egy potenciális kisközösség kialakításában aktívak lehetnek.

Az ő meghívásuk, és a velük való munka elkezdése érdekében, Győző atya október végén jelentkezik, milyen időpont lehet alkalmas.

Emellett Győző cigánypasztorációs munkássága, és doktori munkája kapcsán érdemes végiggondolni a potenciális együttműködéseket, amik továbbgondolhatóak a későbbiekben.

Illetve a Rakacán futó telepfelszámolási önkormányzati programot említettem, ami kapcsolódási lehetőség.

 

2. alkalom (december 08.)

Győző és Hilda parókián tett látogatás alkalmával átbeszéltük a közös módszertani

alapját. Közösen került a részletek kidolgozása

 • SWOT elemzésében
 • önreflexiókat bele a részetekről mi az amit gondolnak, megélnek, éreznek, tanulnak a helyzetből,
 • élményeket,
 • esetleges jógyakorlatokat.

 

3. alkalom (2020. január 07.)

2020. év első féléves tevékenységeinek ütemezése

2020. március – helyi termékek felhasználásának, kialakításának tudatosságát szolgáló ismeretátadás (adalékmentes tartósítás, befőzés, kertészkedés, abból készítmények, aszalás,…)

2020. április – tréningnapok a tervben lévő 5 területre fókuszáltan

2020. május – helyi termékek tervezése, kipróbálása

2020. június – augusztus asszonyok közösségi akciói, helyi nyilvánosság tudatossága

 

4. alkalom (2020. február 06.)

Közösségfejlesztési terv végleges kialakítása Győző, Hilda és 3 roma asszony részvételével.

 

Homrogd településen 2 alkalommal, alkalmanként 3 óra (6 óra)

1. alkalommal találkozás egy helyi roma aktív településen élővel, Krisztiánnal (2020. január 28.)

Krisztián és párja arról számolnak be, hogy a településen nagy  a széthúzás, sok a konfliktus, ennek ellenére szeretnének egy aktívabb, összetartóbb roma közösségben élni, amiért ők is tennének. A helyi közéletben jelentős szerepet vállaltak azzal, hogy az önkormányzati választásokon cigány kisebbségi képviselőként nyertek, így van némi ráhatásuk a roma közösségre. A fiatalok számára a sportlehetőségeket szeretnék erősíteni, a felnőttek körében pedig a dalkört szeretnék újraéleszteni.

 

2. alkalommal egyeztetés Trescsula Lászlóval, aki 2019 - től parókus a településen. (2020. február 19.)

A parókus Homrogd településen erős egyházi közösséget vett át. A közösségen belül a cigány egyházközösségi tagok száma korábban magas volt, mára nagyon megcsappant, aminek egyik oka a helyi konfliktusok. Meghatározó egyházi program szervezésével indult az ősz, s október hónapban nagy létszámú ünnepségben volt részük Homrogdon a görögkatolikus templomban. Nyitott a településen egy roma csoport fejlesztésében, ehhez jelenléttel és közösségfejlesztő támogatásával szeretne neki vágni. A legesélyesebb a Bíborszív kórus újraélesztése, akikkel két alkalommal már egyeztetett. Még nem találták meg a megoldást a problémákra, mint próbahelyszínek, illetve még nem tudtak leülni átbeszélni a részleteket, erre márciusban kerülhet sor.

 

Felsővadász településen 2 alkalommal, alkalmanként 3 óra (6 óra)

1. alkalom Buka Gáborral történő egyeztetés 2020. január 27.

A beszélgetésnek a fókuszában a sok tapasztalat állt, amit a felsővadászi hasonló közösségfejlesztő programban valósítottak meg. A beszélgetés során átbeszélésre került egy köfe tervet, ami folytatása lehet a már megkezdett kitartó munkának. S amelynek bármelyik lépéséhez felajánlottam a támogatást, különösen a felmerült lehetőségek mentén.

Tekintve, hogy a program igyekszik az egymás közötti hálózatépítéssel is segíteni a

folyamatokat, így kértem, hogy a tapasztalatok megosztására legyen nyitott, s esetlegesen vegyen részt olyan alkalmakon, ahová meghívva a jó gyakorlatokat, bemutatjuk a települési folyamatokat egymásnak, mind tapasztalatcsere, mind egymással való kooperációs lehetőségek

biztosítása céljából.

Két konkrétumról eszmét cseréltünk:

- A settlement típusú közösségi terek lehetőségéről

https://www.youtube.com/watch?v=ThjPToWFfPs&feature=c4-overview&list=UULlp11Lslt78qw6jVSNhlnQ

A közösségi tér közösségi alapú felújítása, működtetése kapcsán felmerült, hogy az nemcsak a fenntarthatóságot, hanem a közösségi szemléletet és felelősségvállalást is növeli, A felújításba nemcsak önkéntes munkával, de az intézmények, partnerek, székekkel, a kávéskészletekkel, sőt pl. az Avason zongorával is hozzájárultak, a festés, a tapéta, a díszítések,...szerencsés, ha közösen kerül kialakításra, s nem ezt is "ingyen" kapja a közösség. Ez is a közösségfejlesztés része, hogy a közösség tagjai maguk vesznek részt a kialakításban, működtetésben, ettől közösségi, s ettől válik fenntarthatóvá. A bejövő emberek hozzák a kávét, a teát, ha kávézni akarnak, süteményt az alkalmakra, egymásnak a kedvességet, jó szót, és időt-teret kapnak, amiben egyfajta támogató légkörrel tervezhetik a saját és a közösségi ügyeiket. Felmerült a lehetőség, hogy a fiatalok bevonását is megcélozzuk, így ha van olyan érittségezett roma fiatal a látótérben, akinek ez a szemlélet jól jöhet, akkor a csatolt táborba szívesen várjuk, illetve lehetősége van a romaszakkollégiumi légkört is megismerni, tekintve, hogy ott kerül megrendezésre.

 

2. alkalom Buka Gáborral történő egyeztetés (2020. február 15.)

A közösségfejlesztési terv átbeszélése, és az eddigi jó gyakorlatok megosztása. Ebből kiemelendő: felsővadászi közösségfejlesztő munka során kialakított együttműködések a helyi intézményekkel

Az elmúlt két évben megvalósított program eredményeként elmondható, hogy a helyi óvodával és a helyi iskolával közös célokért, a gyerekek neveléséért közös programok valósultak meg. Olyan eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a fejlődésüket és a közösségi programokon való részvételt segítették, mint Mesepárna, sporteszközök, kreatív foglalkozásokat segítő eszközök.

A helyi intézmények együttműködésében olyan közösségi alkalmak szerveződtek, amelyek során kirándulások, utazások és képességfejlesztések rendszeresen történtek, ezek nagyban hozzájárultak a közösségi szemléletformáláshoz, amelyben az egyházközség vezetője, Buka Gábor volt a kezdeményező. 

 

Sajópetri településen 1 alkalommal, 3 óra (3 óra)

Thodory Ferenc atyával személyes egyeztetés 2020. január 30.

A közösségfejlesztés fókusza marad a tanoda, a tanoda körüli közösség fejlesztése. A bejáró gyerekek szüleinek, családjának elérése fontos cél, olyan közösségi cselekvések valósulhatnak meg, mint a

 • tanoda udvar körbekerítése, ami fontossá vált, mivel egyfajta átjáróház az udvar
 • adománygyűjtés a kerítéshez, házszentelési pénzek odaforgatása mellett szükségessé vált a közösségi felelősségvállalás. A tanoda sok feladatot ellát, és egyfajta központtá vált a településen. Ennek a kiaknázása lehetőség a településen, azok a gyerekek és a szüleik is egyfajta potenciális közösségi tagokká válhatnak, akik elköteleződhetnek a változásokért, a jobb életminőség megteremtéséért.

A közösségfejlesztési terv átbeszélésre került, a tanodában dolgozó mentorok bevonását tervezve.

 

Ózd település kapcsán 1 alkalommal, 3 óra (3 óra)

Bodnár Dani atya egyik segítő munkatársával történő egyeztetés (2020. február 06.)

Tibor a roma lakosság aktivizálásában erős kapacitássá válhat Dani atya segítőjeként. A közösségfejlesztési módszer alapjául szolgáló interjúbeszélgetésben az alábbi Érték-probléma-lehetőségek kerültek felszínre.

A hit közösség erősítése, fejlesztése fontos feladat, mely megelőzi a roma pasztorációs lehetőségeket. A közösségben fellelhető Problémák:

 • Agresszió, ellenállás időnként
 • Hogy adjuk vissza a kapott értéket? Saját szerep, feladat megtalálása, definiálása.
 • Külső negatív vélemények
 • Idősek gondolkodása

 

Értékek:

 • Közösség ereje a személyes életútra gyakorolt hatása
 • Befogadás, elfogadás
 • Erősítés

 

Lehetőségek:

 • Egyéni beszélgetések, személyes motivációk kialakítása
 • Szemléletformálás lehetősége a gyülekezeten és településen belül is

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Miskolc, 2020. február 29.

Csere Áron János

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search