Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

A projekt során a szervezetfejlesztési tevékenység lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési tervek nyomán megindult a közösségfejlesztési munka három településen: Rakaca, Homrogd, Sajópetri. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1,5 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztmunkatárs által végzett nyomonkövetés és mediáció.

 

A sajópetri közösség közösségfejlesztési tervében lehetséges fő irányként a helyi tanodai roma közösség fejlesztése szerepelt. A tanodai dolgozók és a helyi görögkatolikus lelkipásztor bevonásával elindult fejlesztői munka eredményeként 2021 júliusában találkoztunk a tanodába járó gyerekekkel és szüleikkel. Az előzetes terveknek megfelelően képeket válogattak a szülők, beszélgettek a gyerekekről, programokról és elkészítették a tablókat, amik a tanoda falát díszítik (szeretetfal). Míg a gyerekek gitároztak, énekeltek, az édesanyák tervezték a jövőt. Sokat beszéltek arról, hogyan alakuljon az elkövetkező időszak. A szülők szeretnék, hogy ha számukra is elérhetőek lennének bizonyos programok, közülük talán a legfontosabb az életvezetési segítségnyújtás, az életmód tanácsadás és az egészségügyi szűrések lennének.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

 

 

iDŐPONT:                 2021. júLius 15. 15:00-17:00

HELYSZÍN:                3573 Sajópetri, Téglás u. 22.

szervezők:                GÖrögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy közösségi akciónapot tervez 2021. július 15.-én, Sajópetrin. Az akciónap a projekt során megvalósuló közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a sajópetri közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a sajópetri közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egyházközségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.07.15. CSÜTÖRTÖK

15:00 – 15:10           ÉRKEZÉS, KÖSZÖNTÉS

15:10 – 16:10           EGYHÁZKÖZÖSSÉGI CÉLOK ÁTBESZÉLÉSE, TABLÓKÉSZÍTÉS

16:10 – 16:30           SZERETETFAL FELAVATÁSA

16:30 – 17:00           SZERETETVENDÉGSÉG

 

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

 

A projekt során a szervezetfejlesztési tevékenység lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési tervek nyomán megindult a közösségfejlesztési munka három településen: Rakaca, Homrogd, Sajópetri. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1,5 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs által végzett nyomonkövetés és mediáció.

 

A homrogdi közösség közösségfejlesztési tervében a lehetséges fő irányként egy önkéntes roma csoport kialakítását tűzték ki célul hosszú távú eredményként. A helyiek közül Kópé Krisztián és felesége lettek megszólítva roma lelkipásztori kisegítőként. Az ők és a fejlesztők munkájának köszönhetően a projekt alatt a homrogdi roma közösség szép számmal képviseltette magát a programokon. A képzések, a nyomonkövetés és a mediáció eredményeképpen megalakult a Homrogdi Romajó Egyesület. A közösség egy akciónapot tervezett és valósított meg a településen 2021. június 19.-én. A homrogdi roma közösség tagjai kreatív, jó hangulatú délelőttöt töltöttek együtt. Az egyesületi célok átbeszélését követően az asszonyok először a mindennapi közösségi életet tervezték meg, ki, hogyan tud segíteni a másiknak, az idősek mit tudnak átadni a fiataloknak, milyen hagyományokat ápolhatnak együtt. Ezután közös tervezés keretében a játszótér kialakításának részleteit beszélték át. Amíg a felnőttek terveztek, a gyerekek rajzoltak, színeztek, gyurmáztak, előkerültek a gitárok, elkezdődött a zenélés. A remekül sikerült családi napot közös ebéddel zártuk.

    

IDŐPONT:                 2021. június 19. 09:30-12:30

HELYSZÍN:                Homrogd, Kossuth u. és Dankó u. kereszteződésénél

Szervezők:                 Görögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy közösségi akciónapot tervez 2021. június 19.-én, Homrogdon. Az akciónap a projekt során megvalósuló közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a homrogdi közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a homrogdi közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egyházközségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.06.19. SZOMBAT

09:30 – 10:00           ÉRKEZÉS

10:00 – 10:30           EGYESÜLETI CÉLOK BEMUTATÁSA

10:30 – 11:30           HOMROGDI JÁTSZÓTÉR TERVEZÉSE

11:30 – 12:30           KÖZÖS JÁTÉK, KREATÍV FOGLALKOZÁS

12:30 -                       EBÉD

 

A hatályos kormányzati rendeleteknek megfelelően az alkalmon való részvétel a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány bemutatásához kötött! Így tehát olyanok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a fent nevezett dokumentumokkal és a tréningen vállalják annak bemutatását a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda munkatársainak.

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

A projekt során a szervezetfejlesztési tevékenység lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési tervek nyomán megindult a közösségfejlesztési munka három településen: Rakaca, Homrogd, Sajópetri. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1,5 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs által végzett nyomonkövetés és mediáció.

A rakacai közösség közösségfejlesztési tervében a Rakacai Asszonyok Szövetsége létrehozását célozta meg. A folyamat eredményeként megalakult, még informális, de a formálissá szerveződés útján járó közösség egy akciónapot tervezett és valósított meg a településen 2021. június 5.-én. A települést környező erdők és mezők bővelkednek gyógynövényekben, a rakacai lakosok pedig hagyományokban, különösen ami a tradicionális, helyi ételek főzését-sütését illeti. Az akciónap célja ezt alapul véve nem más lett, mint hogy sikerüljön a közösség aktív, tenni akaró tagjait egy közös beszélgetésbe, tervezési folyamatba bevonni, amelynek eredménye két kiadvány megtervezés: egy a rakacai táj sokrétűen hasznosítható gyógynövényeit, egy pedig a helyiek egyedi receptjeit összegyűjtő könyv lenne.

 

Az akciónap a kora délelőtti órákban egy köszöntéssel, pár napindító gondolattal kezdődött, majd Dr. Balogh Győző János, a közösség görögkatolikus lelkésze, a korábbi szervezetfejlesztési folyamat résztvevője, és egyben a RASSZ (Rakacai Asszonyok Szövetsége) egyik vezetője tartott egy fórumbeszélgetést a rakacai közösség pontos, rövid távú céljairól, illetve a receptes könyv és a füveskönyv formai, tartalmi sajátosságairól. Ezt a receptek összegyűjtése követte: a közösség tagjai vidáman, jó hangulatban sorolták azokat a recepteket, amelyek Magyarország más tájain nem igazán ismertek, és amelyek védjegyévé válhatnak a rakacai embereknek. Megállapodtak abban is, hogy melyik receptet ki írja le, hogy biztosítsák a sokszínűséget. Győző atya felvetette ötletét, hogy az egyes receptek megfőzésére híres embereket kérne fel, ezzel is terjesztve a közösség jó hírét nem csak a kiadványban, de az online felületeken is – a felkért emberek videó formájában főznék meg a recepteket, majd kóstolnák meg azokat, amelyek így egy még szélesebb körhöz eljutnának. Ezután a füveskönyv tervezése következett: kivetítették azon gyógynövényeket, melyek a környéket jellemzik, és összegyűjtötték azok néphagyományból eredeztethető hasznosíthatósági módjait, majd egyeztették a gyógynövényes könyv formai elemeit is.

Az akciónap jó hangulatban és hatékonyan zajlott le, a résztvevők örömmel vetették bele magukat a munkába. Külön öröm volt látni, hogy a projekt által sikerült többeket is mozgósítani a településről, akik immár magukénak érzik az ügyet, hogy megismertessék a világgal Rakaca különlegességeit.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

    

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search