Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

A Görögkatolikus egyházközség vezetői és kisegítői számára 3x1 napos műhelymunka valósult meg 2019 őszén és telén. A műhelymunkán ismerkedtek meg a résztvevők a közösségfejlesztési módszerekkel, romák megszólításának lehetőségeivel, s ezek mentén készítették el a közösségfejlesztési terveket. 

A Közösségfejlesztési tervezést célzó műhelymunkák eredményeképpen 10 településen készült el a Közösségfejlesztési terv, melyekben a közösségi aktivitás lehetséges irányaiból néhányat megosztunk.

1. Elmozdulás a közösségi színterek működtetésében a közösségi alapú működés felé:

 • a Görögkatolikus egyházközség által működtetett intézmények potenciális színterei a közösségfejlesztésnek, különösen a Tanodák.

A Tanodák szolgáltatás típusú tevékenységeinek fokozatos ötvözése a közösségi alapon szerveződő programokkal, tevékenységekkel. Ezzel nemcsak erőforrások, kapacitások mozgósítása és hosszú távú fejlődés indulhat, hanem a jelen működtető humánszakemberek, mint pedagógusok, mentorok, egyházközségi segítők együttműködési készsége is erősödhet.

 • parókia körüli, melletti, egyházmegyei tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése közösségi színtérré.

Fiatalok invitálása a Mobilizációs táborba, amely után bekapcsolódhatnak a helyi fejlesztési tervekbe és ötletekbe. A településen élő roma családok, fiatalok bevonása a közösségi programokba, tervekbe, ingatlanfejlesztésekben.

2. Meglévő és új közösségi tevékenységek, programok esetén:

 • cigánybúcsúk szervezésébe a roma lakosság bevonása
 • Cursillo tagok bővítése aktív korú roma családokkal együtt
 • olyan közösségi alkalmak, rendezvények megkínálása a roma lakosságnak, amelyet a jelen projekt biztosít
 • roma lakosok kezdeményezései, igényei, szükségleteinek megjelenése, erőforrásaik mozgósítása, készségeik fejlesztése
 • már jó gyakorlatként meglévő programok, közösségi alkalmak megnyitása a roma családok számára

3. Megvalósításba partnerek bevonása:

 • helyi önkormányzat,
 • önkormányzati intézmények,
 • más egyházi és civil szervezetek által működtetett intézmények és humánerőforrások megszólítása.
 1. márciusában elindultak a közösségi tervek megvalósítását támogató közösségfejlesztési folyamatok, amelyek másfél éven keresztül követik nyomon és támogatják szakmailag a közösségeket és az abban aktívan munkálkodókat három egyházközségben.

     

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

MEGHÍVÓ
A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI WORKSHOP III. ALKALMÁRA

 

IDŐPONT: 2020. február 1., SZOMBAT, 10.00-15.00

HELYSZÍN: MISSZIÓS IRODA (Miskolc, Szeles u. 35.)

szervezők: Görögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a közösségekért közhasznú Egyesület

 

Háttérinformációk:

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesület.

A projekt keretében a Miskolci Egyházmegye területén cigánypasztorációban aktív görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek egy közösségi tervezést célzó műhelymunkát szervezünk 2019 őszén összesen három alkalommal, minden őszi hónap utolsó szombatján. A műhelymunka ráépül azokra a tréningekre és workshopokra, amelyeket 2019 tavaszán és nyarán szerveztünk a görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek vezető- és közösségfejlesztési témakörben.

A műhelymunkában való részvételt elsősorban ajánljuk mindazoknak, akik korábban is becsatlakoztak a programba és szeretnének továbbhaladni velünk a közösségfejlesztés megismerése és megtapasztalása útján, de új szereplők csatlakozására is van lehetőség.

A workshopon való részvétel ingyenes, a felmerülő költségeket a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda finanszírozza az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projekt támogatásának terhére.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Várjuk szeretettel!

 

 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projektek Szakmai tervében a pályázók megfogalmazták, miként biztosítják az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. A projekt minden megvalósítója esetében kiemelkedően fontos a projektszintű esélyegyenlőségi vállalások és kötelezettségek részletes megismerése, az esélytudatosság növelése.

A Szakmai terv 5.3 pontjában vállalt esélyegyenlőségi képzést belső munkahelyi képzés formájában bonyolítottuk le, 5*45 percben. A képzést a két konzorciumi partner képviselőinek egyidőben szerveztük, azt a projektvezető, Szilágyi Eszter tartotta, aki releváns szociológiai és esélyegyenlőségi ismeretekkel és oktatási tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során elsődleges cél volt az általános esélyegyenlőségi elvek megismerése, az elvek konkrét intézkedésekké „fordításának”, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A képzés első felében az alapelvek, mint egyenlő esélyek, egyenlő bánásmód, méltányosság kerültek elő. Fontos volt, hogy ezek kapcsán a résztvevők megosszák tapasztalataikat, amiket előző projektekben, munkahelyeiken elsajátítottak. Az esélyegyenlőség biztosítása a projektek tervezése és végrehajtása során rendkívül fontos - ennek törvényi hátterét, lehetőségeit és végrehajtási körülményeit, módjait is végigvettük. Az esélyegyenlőségi intézkedéseink céljai projekt-szinten a leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozó emberek társadalmi kirekesztésének csökkentése, az esélyteremtés biztosítása, társadalmi aktivitás növelése.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

 

MEGHÍVÓ


Szeretettel várjuk a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület EFOP-1.3.7-17-2017-00253 sz. projektben foglalkoztatott munkatársait esélyegyenlőségi képzésünkre!

 

Időpont: 2019. november 19. 10:00-15:00

Helyszín: Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda (3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.) (amennyiben a fent nevezett program más irodai programmal ütközne, úgy a helyszín a Görögkatolikus Roma Szakkollégium lesz: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.)

 

A képzés célja:

 • esélytudatosság növelése a projektszervezet döntéshozói és munkatársai körében
 • általános esélyegyenlőségi elvek megismerése, az elvek konkrét intézkedésekké „fordításának”, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
 • projektszintű esélyegyenlőségi vállalások és kötelezettségek részletes megismerése
 • esélyegyenlőségi tervezés szervezeti és projektszinten

 

PROGRAM:

10:00 – 11:00         TRÉNING

11:00 – 11:10         SZÜNET

11:10 – 12:00         TRÉNING

12:00 – 12:10         SZÜNET

12:10 – 13:00         TRÉNING

13:00 – 13:10         SZÜNET

13:10 – 14:00         CSOPORTMUNKA

14:00 – 14:10         SZÜNET

14:10 – 15:00         CSOPORTMUNKA

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

MEGHÍVÓ
A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI WORKSHOP II. ALKALMÁRA

 

IDŐPONT: 2019. NOVEMBER 30., SZOMBAT, 10.00-15.00

HELYSZÍN: MISSZIÓS IRODA (Miskolc, Szeles u. 35.)

szervezők: Görögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a közösségekért közhasznú Egyesület

 

Háttérinformációk:

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesület.

A projekt keretében a Miskolci Egyházmegye területén cigánypasztorációban aktív görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek egy közösségi tervezést célzó műhelymunkát szervezünk 2019 őszén összesen három alkalommal, minden őszi hónap utolsó szombatján. A műhelymunka ráépül azokra a tréningekre és workshopokra, amelyeket 2019 tavaszán és nyarán szerveztünk a görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek vezető- és közösségfejlesztési témakörben.

 A műhelymunkában való részvételt elsősorban ajánljuk mindazoknak, akik korábban is becsatlakoztak a programba és szeretnének továbbhaladni velünk a közösségfejlesztés megismerése és megtapasztalása útján, de új szereplők csatlakozására is van lehetőség.

A közösségi tervezési workshop harmadik alkalmára 2019. december 14-én fog sor kerülni, ugyancsak a Missziós Irodában.

A workshopon való részvétel ingyenes, a felmerülő költségeket a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda finanszírozza az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projekt támogatásának terhére.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Várjuk szeretettel!

 

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search