Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

MEGHÍVÓ
A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI WORKSHOP I. ALKALMÁRA

 

IDŐPONT: 2019. SZEPTEMBER 28., SZOMBAT, 10.00-15.00

HELYSZÍN: MISSZIÓS IRODA (Miskolc, Szeles u. 35.)

szervezők: Görögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a közösségekért közhasznú Egyesület

 

Háttérinformációk:

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesület.

A projekt keretében a Miskolci Egyházmegye területén cigánypasztorációban aktív görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek egy közösségi tervezést célzó műhelymunkát szervezünk 2019 őszén összesen három alkalommal, minden őszi hónap utolsó szombatján. A műhelymunka ráépül azokra a tréningekre és workshopokra, amelyeket 2019 tavaszán és nyarán szerveztünk a görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek vezető- és közösségfejlesztési témakörben.

A műhelymunkában való részvételt elsősorban ajánljuk mindazoknak, akik korábban is becsatlakoztak a programba és szeretnének továbbhaladni velünk a közösségfejlesztés megismerése és megtapasztalása útján, de új szereplők csatlakozására is van lehetőség.

A közösségi tervezési workshop második és harmadik alkalmaira 2019. október 26-án és november 30-án fog sor kerülni, ugyancsak a Missziós Irodában.

A workshopon való részvétel ingyenes, a felmerülő költségeket a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda finanszírozza az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projekt támogatásának terhére.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Várjuk szeretettel!

 

 

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az „Értékünk a közösségünk” című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7., ”A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével” című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünkkel, a  miskolci Dialóg Egyesülettel közösen a 2019. márciusban indult projektbe olyan, a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben dolgozó vagy önkénteskedő roma lelkipásztori kisegítőket invitáltunk, akiket érdekel a közösségfejlesztés elmélete, módszertana, a társadalmi felelősségvállalás. 

A kétszer két napos sajópálfalai zarándokházban tartott képzés során a személyes kompetenciák fejlesztésén túl a települési  önszerveződő folyamatok létrejöttét segítő információk átadását célozta meg a képzés.

Fontos szempont volt a tréningek alkalmával, hogy a résztvevők a lelkipásztori és cigánymissziós munkát támogató, fejlesztői folyamatokat beindító módszertant megismerjék, elsajátítsák gyakolatorientált, tréningmódszereket célzó eseményeken.

A tréninggyakorlatok során első alkalommal az ismerkedésen, kapcsolatépítésen túl a saját közösségi élmények, tapasztalatok megosztása volt a cél.

A tréningeken a közösségi munkás egyéni kompetenciáinak fejlesztése, egyéni motivácik feltérképezése, a segítő tevékenységhez szükséges kapcsolatfelvételt, kommunikációt segítő, aktivizáló technikák megimerése történt. Továbbá az esetleges konfliktusok kezelése, a párbeszéd kialakításának lehetőségei, a közösségfejlesztéshez, részvételhez kapcsolódó fogalmak megismerése, elemzése, főbb lépések megismerése volt a cél.

A jó hangulatú eseményeken a jelenlévők megismerkedhettek néhány jó gyakorlattal, közösen gondolkodhattak az önkéntesség fogalmán, hasznán, területein, információt kaphattak  jogi hátteréről.

A záró napon az állampolgári (közösségi) részvétel fogalmait, pozitív hasznosulását elemezték az egyén életében.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.                                                                                                

                                                        

MEGHÍVÓ
Közösségfejlesztési tréning Lelkipásztori kisegítőknekés önkénteseknek

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesülettel. A 2019. márciusban indult projektbe olyan görögkatolikus egyházközségek és intézmények képviselőit invitáljuk, akik nyitottak a saját hivatásuk gondozására, nyitottak a fejlődésre, módszertani szemléletben történő megújulásra.

A projekt keretében egy két alkalmas, 15-15 órás tréningsorozatot bonyolítunk le a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben és intézményeiben dolgozó vagy önkénteskedő, közösségfejlesztésben aktív személyeknek. A tréning célja: a programba bevont személyek közösségi munkában, közösségfejlesztésben, önkéntességben és társadalmi felelősségvállalásban való jártasságának fejlesztése. A második tréning alkalma: 2019. augusztus 21-22, témája: önkéntesség, társadalmi felelősségvállalás.

 

HELYSZÍN: Sajópálfalai Lelkigyakorlatos- és Zarándokház (3714, Sajópálfala, Petőfi út 1.)

 

PROGRAM:

2019. augusztus 21., SZERDA

09:30 ÉRKEZÉS, SZOBAELFOGLALÁS

09:30 - 10:00 KÁVÉSZÜNET

10:00 - 12:15  TRÉNING

12:15 – 13:15 EBÉD

13:15 – 15:30 TRÉNING

15:30 – 16:00 KÁVÉSZÜNET

16:00 – 17:30 TRÉNING

18:00 – 19:00 VACSORA

 

2019. AUGUSZTUS 22., CSÜTÖRTÖK

08:00 – 09:00 REGGELI

09:00 - 10:30 TRÉNING

10:30 - 10:45  KÁVÉSZÜNET

10:45 – 12:15 TRÉNING

12:15 – 13:15 EBÉD

13:15 – 14:00 BEKÉSZÍTÉS

13:15 – 15:30 TRÉNING

15:30 – 16:00 ZÁRÁS

16: 00 - HAZAUTAZÁS

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

 

A Miskolci Egyházmegye területéről érkező Egyházközségi vezetőknek tartott coaching-jellegű műhelymunkát a Dialóg Egyesület az „Értékünk a Közösségünk” elnevezésű, EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében, melyet a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg Egyesület közösen valósítanak meg.

A műhelymunka-alkalmak témakörei a következők voltak: vezetési stílusok, technikák, közösségfejlesztési módszerek és jó gyakorlatok, romák megszólításának lehetőségei, motivációs technikák (érzékenyítés). Az Egerben és Noszvajban 2019 májusában illetve júliusában tartott, 2x2 napos program rugalmas felépítésű volt, egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos programelemekből épült fel.

 

Az első alkalommal a coaching szemlélet volt a központban. Gyakorlatok és elméleti gondolatok a coaching szemléletű vezetési stílusról, coaching szemlélet felvillantása páros és kiscsoportos szimulációs gyakorlatok során:

 • helyzetképek, egyéni szakmai életutak, mérföldkövek ismertetése, párban elemzés,
 • coaching beszélgetés gyakorlása párban, kiscsoportos elemzés, coaching alapelvek,
 • „szociális atom” empátia laborban – kapcsolati hálóm egyéni munkában, majd coaching empátia laborban kapcsolatot érintő változás érdekében,
 • DIADAL modell – coaching módszer kipróbálása,
 • közösségi interjúzás modellezése – érték-probléma-lehetőség lista két perces interjúkból,
 • települési értékek, problémák elemzése, roma-nem roma konfliktusok érintése.

A második alkalmon a résztvevők közösségfejlesztési fókusszal tekintettek a műhelymunkára. A téma a következő volt: közösségfejlesztés gyakorlata és elméleti gondolatai a coaching szemlélet segítségével, szituációs gyakorlatok során:

 • közös pont – mátrix,
 • települések erőforrástérképe (kapcsolatok, lehetséges partnerek feltárása),
 • egyéni kihívások a településen (az egyházi munkában),
 • közösségi kihívások a településen felmerülő problémák mentén,
 • a két halmaz metszetének elemzése – mi most az én ügyem, amiben változást szeretnék elérni?,
 • közösségi ügyek coaching-ba vitele, ennek elemzése, cselekvési terv elkészítése,
 • közösségfejlesztés folyamata, néhány jó gyakorlat,
 • együttműködések a lehetséges partnerekkel, szimulációs gyakorlat szerepjátékkal,
 • hálózatosodás egyházon belül és kívül,
 • egyházi jó gyakorlatok gyűjtésének megkezdése.

A workshop információ-átadással zárult a közösségfejlesztési folyamatok lehetőségéről, a következő őszi workshopok tartalmáról, időpontjáról, kereteiről, de felmerült a lelkipásztori kisegítők, bevonható önkéntesek és munkatársak megszólításának a fontossága is.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

    

MEGHÍVÓ
Közösségfejlesztési tréning Lelkipásztori kisegítőknek és önkénteseknek

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesülettel. A 2019. márciusban indult projektbe olyan görögkatolikus egyházközségek és intézmények képviselőit invitáljuk, akik nyitottak a saját hivatásuk gondozására, nyitottak a fejlődésre, módszertani szemléletben történő megújulásra.

A projekt keretében egy két alkalmas, 15-15 órás tréningsorozatot bonyolítunk le a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben és intézményeiben dolgozó vagy önkénteskedő, közösségfejlesztésben aktív személyeknek. Az első tréning célja: a programba bevont személyek közösségi munkában, közösségfejlesztésben való jártasságának fejlesztése. A második tréning alkalma: 2019. augusztus 21-22, témája: önkéntesség, társadalmi felelősségvállalás.

 

HELYSZÍN: Sajópálfalai Lelkigyakorlatos- és Zarándokház (3714, Sajópálfala,Petőfi út 1.)

PROGRAM:

2019. július 13.

09:30 ÉRKEZÉS, SZOBAELFOGLALÁS

09:30 - 10:00 BEKÉSZÍTÉS

10:00 - 12:15  TRÉNING

12:15 – 13:15 EBÉD

13:15 – 15:30 TRÉNING

15:30 – 16:00 BEKÉSZÍTÉS

16:00 – 17:30 TRÉNING

18:00 – 19:00 VACSORA

 

2019. július 14.

08:00 – 09:00 REGGELI

09:00 - 10:30 TRÉNING

10:30 - 10:45  BEKÉSZÍTÉS

10:45 – 12:15 TRÉNING

12:15 – 13:15 EBÉD

13:15 – 14:00 BEKÉSZÍTÉS

13:15 – 15:30 TRÉNING

15:30 – 16:00 ZÁRÁS

16: 00 - HAZAUTAZÁS

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search