Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

MEGHÍVÓ
vezetőtámogatást célzó műhelymunka

Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesülettel. A 2019. márciusban indult projektbe olyan görögkatolikus egyházközségek és intézmények vezetőit invitáljuk, akik nyitottak a saját hivatásuk gondozására, nyitottak a fejlődésre, módszertani szemléletben történő megújulásra. A projekt 30 hónapos futamideje alatt a vezetői kompetenciák fejlesztése és a helyi értékekre, erősségekre, lehetőségekre, problémákra reflektáló közösségi folyamatok támogatása kerül fókuszba. A támogatás során különös figyelmet kap a vezető és a vele együtt dolgozó közösség kapcsolata, partnerségének frissítése, avagy újabb partnerségek kialakítása, működtetése. A helyben fellehető erőforrásokra való építkezés adja a közösségfejlesztési folyamat erősségét, amelyben nemcsak a településen élők élete válhat jobbá, hanem az ott missziót ellátó közösségi vezető(k) működése is.

 

PROGRAM:

2019. július 12.

09:30                     ÉRKEZÉS, SZOBAELFOGLALÁS

09:30 - 10:00          BEKÉSZÍTÉS

10:00 - 12:15          MŰHELY/TRÉNING

12:15 – 13:15         EBÉD

13:15 – 15:30         MŰHELY/TRÉNING

15:30 – 16:00         BEKÉSZÍTÉS

16:00 – 17:30         MŰHELY/TRÉNING

18:00 – 19:00         VACSORA

 

PROGRAM:

2019. július 13.

08:00 – 09:00         REGGELI

09:00 - 10:30          MŰHELY/TRÉNING

10:30 - 10:45          BEKÉSZÍTÉS

10:45 – 12:15         MŰHELY/TRÉNING

12:15 – 13:15         EBÉD

13:15 – 14:00         BEKÉSZÍTÉS

13:15 – 15:30         MŰHELY/TRÉNING

15:30 – 16:00         ZÁRÁS

16: 00 -                  HAZAUTAZÁS

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

MEGHÍVÓ
vezetőtámogatást célző műhelymunka

Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az "Értékünk a közösségünk!" című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével" című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünk a miskolci Dialóg Egyesülettel. A 2019. márciusban indult projektbe olyan görögkatolikus egyházközségek és intézmények vezetőit invitáljuk, akik nyitottak a saját hivatásuk gondozására, nyitottak a fejlődésre, módszertani szemléletben történő megújulásra. A projekt 30 hónapos futamideje alatt a vezetői kompetenciák fejlesztése és a helyi értékekre, erősségekre, lehetőségekre, problémákra reflektáló közösségi folyamatok támogatása kerül fókuszba. A támogatás során különös figyelmet kap a vezető és a vele együtt dolgozó közösség kapcsolata, partnerségének frissítése, avagy újabb partnerségek kialakítása, működtetése. A helyben fellehető erőforrásokra való építkezés adja a közösségfejlesztési folyamat erősségét, amelyben nemcsak a településen élők élete válhat jobbá, hanem az ott missziót ellátó közösségi vezető(k) működése is.

PROGRAM:

2019. május 23.

09:30                     ÉRKEZÉS, SZOBAELFOGLALÁS

09:30 - 10:00          BEKÉSZÍTÉS

10:00 - 12:15          MŰHELY/TRÉNING

12:15 – 13:15         EBÉD

13:15 – 15:30         MŰHELY/TRÉNING

15:30 – 16:00         BEKÉSZÍTÉS

16:00 – 17:30         MŰHELY/TRÉNING

18:00 – 19:00         VACSORA

 

PROGRAM:

2019. május 24.

08:00 – 09:00         REGGELI

09:00 - 10:30          MŰHELY/TRÉNING

10:30 - 10:45          BEKÉSZÍTÉS

10:45 – 12:15         MŰHELY/TRÉNING

12:15 – 13:15         EBÉD

13:15 – 14:00         BEKÉSZÍTÉS

13:15 – 15:30         MŰHELY/TRÉNING

15:30 – 16:00         ZÁRÁS

16: 00 -                  HAZAUTAZÁS

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Március 28-án tartottuk meg az EFOP 1.3.7-17-2017-00253 számú pályázat keretein belül nyitórendezvényünket a Missziós Irodánkban.

Köszöntőt mondott Makkai László a Cigánymissziós Iroda igazgatója, ahol ismertette a cigánypasztorációs tevékenységeket a Miskolci Egyházmegyében.

Ezt követően bemutatkozott a Dialóg Egyesület (konzorciumi partnerünk) és munkatársai.  Sélley Andrea, az egyesület vezetője beszélgetést indítványozott a jelenlévő lelkipásztorokkal és egyházi intézményvezetőkkel, hogy meséljék el, az egyházmegye kistelepülésein milyen munkát folytatnak, és a résztvevőknek mi is a missziójuk.

Ezek után Szilágyi Eszter, a Cigánymissziós Iroda projektvezetője tartott előadást, és tájékoztatta a jelenlévő lelkipásztorokat, egyházi intézményvezetőket a projekt céljáról, tevékenységeiről, főbb mutatóiról, amelyek a cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítését, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítását, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálását célozzák.

Befejezésképpen pódiumbeszélgetést tartottunk, ahol a Dialóg Egyesület elmesélte közösségfejlesztési tapasztalatait, reflekált a korábban elhangzott problémafelvetésekre, amelyekbe a lelkészek, intézményvezetők ütköznek napi munkájuk során az önkéntesek, segítők bevonása és a közösségbe vonás területén. A pódiumbeszélgetés végén mindenki feltehette saját kérdésit, melyre az egyesület tagjai választ adtak.

A rendezvényen 16 résztvevő vett részt, lelkipásztorok, intézményvezetők, a Dialóg Egyesület munkatársai és a projektstáb. 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

    

MEGHÍVÓ
Az „Értékünk a közösségünk!” projekt nyitórendezvényére

iDŐPONT:       2019. március 28.

HELYSZÍN:      Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda

(3526 Miskolc, Szeles u.35.)

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.. Az EFOP-1.3.7-17 számú támogatási konstrukció keretében megvalósított célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítása, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálása, mentális egészségének és öngondoskodási képességének javítása.

 

A nyitórendezvény célja, hogy a projekt megvalósításában közreműködők és a főbb érintettek megismerkedhessenek egymással és a projekt alapinformációival egyaránt.

 

PROGRAM:

10:00 - 10:20    MAKKAI LÁSZLÓ IGAZGATÓ: KÖSZÖNTŐ. AZ „ÉRTÉKÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK!” PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A MISKOLCI EGYHÁZMEGYÉBEN    VÉGZETT CIGÁNYPASZTORÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEKHEZ

10:20 - 11:20     TAPASZTALATCSERE A MISKOLCI EGYHÁZMEGYE KISTELEPÜLÉSEIN VÉGZETT LELKIPÁSZTORI MUNKÁRÓL – A BESZÉLGETÉST VEZETI SÉLLEY ANDREA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ, COACH

11:20 - 11:40     KÁVÉSZÜNET

11:45 - 12:00     SZILÁGYI ESZTER PROJEKTVEZETŐ: AZ „ÉRTÉKÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK!” CÍMŰ PROJEKT CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGEI, MUTATÓI

12:00 - 12:20     PÓDIUMBESZÉLGETÉS - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TAPASZTALATOK A DIALÓG EGYESÜLETBEN

12:20 - 12:40     KÉRDÉSEK, ZÁRÁS

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Romákat célzó közösségfejlesztési projekt indul a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben. A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

A Görögkatolikus Cigánymissziós Iroda 2015 óta koordinálja az egyre gyarapodó cigánymissziós tevékenységeket a Miskolci Egyházmegye területén, elősegítve a görögkatolikus egyházközségekbe bekapcsolódó cigány közösségek vallásos-lelki életének elmélyítését és társadalmi integrációját. A 2002-ben alakult Dialóg Egyesület pedig Miskolc Avas lakótelepén és Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településein végez átfogó közösségfejlesztő munkát a helyi társadalmak megerősítésével és belső erőforrásaik feltárásával.

E két szervezet összefogásával fog megvalósulni az „Értékünk a közösségünk!” című projekt, mely 2019. március 1-én indult az EFOP-1.3.7. támogatási konstrukcióhoz kapcsolódva. Alapvető célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítása, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálása, mentális egészségének és öngondoskodási képességének javítása. E célok elérését lelkészeknek lelkipásztori kisegítőknek, önkénteseknek és roma híveknek szervezett tréningek, közösségfejlesztési tervek, coaching és mediáció, valamint számos közösségi program és rendezvény fogják szolgálni a projekt két és fél éves futamideje alatt.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 47, 93 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból.

A szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. A támogatás mértéke: 100 %. A a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

 

A projektről bővebb információt a www.cigany-misszio.hu és dialogegyesulet.hu oldalakon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Sélley Andrea Dialóg Egyesület, elnök

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Mozgó Mónika sajtóreferens

Elérhetőség: +36-30-723-10-05, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search