Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

A projekt során a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programon tavaly szeptemberben egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a tréningen a fiatalok közösségfejlesztési akciótervet állítottak össze. Az alkalom lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési akciótervek nyomán megindult a munka öt település fiataljainak bevonásával: Bánréve, Miskolc, Ricse, Forró, Hernádszentandrás. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs. A kialakult tervekben három településen valósulnak meg az akciók: Bánréve, Miskolc, Ricse.

A ricsei ifjúsági akcióban egy online lehetőséget valósítottunk meg. A Ricsei Láncszemek facebook csoport megalakulásával a szervező ricsei fiatal azt szerette volna elérni, hogy a Ricséről elszármazottak számára biztosítson egy olyan felületet, ahol szeretett falujukról tudnak képeket megosztani, beszélgetést kezdeményezni, információt cserélni. A szervező fiatal a későbbiekben a működő csoportnak szeretne egy személyes találkozót szervezni Ricsén. A találkozó tapasztalataiból tanulva pedig hosszú távon egy olyan közösséget szeretne megalakítani, amely tagjai rendszeres találkozókon vesznek részt, rendezvényeket szerveznek az elvándorolt és a még otthon élő ricseieknek a tapasztalatcsere, a kapcsolatépítés céljából.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

A projekt során a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programon tavaly szeptemberben egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a tréningen a fiatalok közösségfejlesztési akciótervet állítottak össze. Az alkalom lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési akciótervek nyomán megindult a munka öt település fiataljainak bevonásával: Bánréve, Miskolc, Ricse, Forró, Hernádszentandrás. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs. A kialakult tervekben három településen valósulnak meg az akciók: Bánréve, Miskolc, Ricse.

 

A bánrévei ifjúság közösségfejlesztési tervében fő irányként egy közösségi tér kialakításának az elindítása volt megjelölve. Ennek első lépéseként a helyi fiatalok összeszervezésével indult meg a folyamat. A koronavírus ideje alatt a fiatalok nehezen tudtak találkozni, de egy facebook csoportban el tudták kezdeni a közös tervezést. A közösségi tér kialakításához szükséges lépésként felismerték, hogy elsőként egymás megismerésére, a munkacsoport kialakítására van szükség: ehhez egy közösségi tervezéssel összekötött akció– és sportnapot kezdtek el közösen megszervezni. A kezdeményezésbe behívták barátaikat, szüleiket és július végére megszervezték a találkozót. A 2021.07.31-én megrendezett ifjúsági akció közös tervezéssel indult, kihangsúlyozták a fiatalok, hogy szívesen sportolnak és töltik együtt az időt. Nagyon örülnének, ha lenne egy olyan helyük, ahol közösen tölthetnék az időt. Ebbe a kezdeményezésbe szívesen bevonnák a polgármestert, a helyi intézmények vezetőit és a lakosságot is megszólítanák. Érzik, hogy a folyamat elején járnak, de közösen folytatják a megkezdett utat. A tervezés után kezdődött a focibajnokság, ahol 4 fiú és 1 lány csapat képviseltette magát. Az akció- és sportnap remek hangulatban telt, lelkes, tenni vágyó fiatalok kezdeményezése indult el.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

   

A projekt során a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programon tavaly szeptemberben egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a tréningen a fiatalok közösségfejlesztési akciótervet állítottak össze. Az alkalom lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési akciótervek nyomán megindult a munka öt település fiataljainak bevonásával: Bánréve, Miskolc, Ricse, Forró, Hernádszentandrás. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs. A kialakult tervekben három településen valósulnak meg az akciók: Bánréve, Miskolc, Ricse.

 

Az avasi ifjúsági akció keretében a közösség tagja szerették volna a lakókörnyezetet, a templom szemetes környezetét megújítani. A tervezés során gondolkodtunk a lehetőségeken, többen ajánlották fel közösségi, önkéntes aktivitásukat a környéken lakók és barátaik közül. A szemétszedő önkéntes akción így részt vettek azok, akik az avasi egyházközség tagjai és azok is, akik az ifjúsági közösségfejlesztési folyamatba bekapcsolódtak, valamint az általuk a programra meghívott avasiak. A jelenlévők megegyeztek, hogy ősszel hasonló akciókkal folytatják a megkezdett folyamatot még több fiatal és egyházközségi tag megszólításával.

.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

  

iDŐPONT:                 2021. augusztus 02. 10:00-12:00

HELYSZÍN:                3529 Miskolc, Fényi gyula tér

szervezők:                GÖrögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy ifjúsági közösségi akciónapot tervez 2021. augusztus 02.-án, Miskolcon, az Avas városrészen. Az akciónap a projekt során megvalósuló ifjúsági közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a Miskolc-avasi ifjúsági közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a miskolci ifjúsági közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének ifjúsági közösségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.08.02. HÉTFŐ

10:00 – 10:10           ÉRKEZÉS, KÖSZÖNTÉS

10:10 – 11:30                       SZEMÉTSZEDÉS A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TERÜLETÉN

11:30 – 12:00           EBÉD

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

iDŐPONT:                 2021. júLius 31. 10:00-13:00

HELYSZÍN:                3654 Bánréve, Kossuth u. 22

szervezők:               GÖrögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy ifjúsági közösségi akciónapot tervez 2021. július 31.-én, Bánrévén. Az akciónap a projekt során megvalósuló ifjúsági közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a bánrévei ifjúsági közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a bánrévei ifjúsági közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének ifjúsági közösségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.07.31. SZOMBAT

10:00 – 10:10           ÉRKEZÉS, KÖSZÖNTÉS

10:10 – 10:40                       BÁNRÉVEI FIATALOK CSOPORTJÁNAK KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSE

10:40 – 12:30           FOCIBAJNOSÁG, RÖPLABDA, BESZÉLGETÉSEK

12:30 – 13:00           EBÉD

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search